Græs og græsfrø

Dyrkning af græs og græsfrø

Ved dyrkning af græs og græsfrø er ukrudtsbekæmpelse både i dæksæden og i afgrøden særdeles vigtig. I græsfrøafgrøder er svampebekæmpelse ligeledes en vigtig faktor for at opnå det bedste resultat.

Ukrudtsbekæmpelse i dæksæden

Langt hovedparten af græsarealerne udlægges i dæksæd uanset om det er til fodergræs eller til græsfrøavl. Ved udlæg af græs til frøavl, kan der i de mange tilfælde vælges de samme midler til ukrudtsbekæmpelse som ved dyrkning af afgrøden i renbestand. Ukrudtsmidler med græseffekt naturligvis ikke anvendes, dog med visse undtagelser.
Oxitril er gennem mange år blevet anvendt som basis for ukrudtsbekæmpelsen sammen med et minimiddel. Oxitril´s brede effekt, sikrer sammen med en passende bladningspartner at dæksæden holdes ren, og ikke er forurenet med ukrudt når dæksæden høstes.

Primera Super kan anvendes hvor der udlægges engsvingel og rødsvingel, og dermed være med til at sikre et lavere indhold af grove græsser.

Ukrudtsbekæmpelse i afgrøden

Oxitril anvendes til ukrudtsbekæmpelse i græsfrøafgrøder sammen med en passende blandingspartner. For at sikre den bedste bekæmpelse, er en tidlig indsats nødvendig, og her er Oxitril et godt valg, da midlet kan anvendes så snart der er aktiv vækst og positive temperaturer.

DFF, Primera Super og Hussar kan anvendes i enkelte græsfrøarter, da disse midler har en off-label godkendelse. Mere information kan fås på Videncenter for Landbrugs hjemmeside.

Svampebekæmpelse

Svampesygdomme – og især rust og meldug kan koste udbytte. 1 – 2 behandlinger med Folicur er en effektiv løsning på svampeproblemerne i græsfrø.

Læs mere om vores produkter til græs og græsfrø her:

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG