Biobed og vaskeplads

Bayer CropScience støtter forskning i såkaldte ’biobede’ for at gøre det lettere for landmænd at bruge plantebeskyttelsesmidler uden at skade miljøet.

I dag er der godt styr på plantebeskyttelsesmidler. Vi kender deres nedbrydningstid, og de bliver anvendt på marken i godkendte koncentrationer. Der, hvor der kan opstå problemer, er når landmanden fylder og efterfølgende renser sin sprøjte. Spild resulterer i punktforurening. I sådanne tilfælde kan et såkaldt biobed, der gør brug af naturens egne nedbrydningsmetoder, forhindre en punktforurening af miljøet.

Hvad er et biobed

Et biobed er et sted, hvor man nedbryder rester af plantebeskyttelsesmidler, som opstår i forbindelse med vask eller fyldning af en sprøjte. Et biobed er en container, der indeholder en blanding af materialer, hvori mikroorganismer kan arbejde. Biobede er oprindeligt en svensk opfindelse og i de første bede var bunden forseglet med et lerlag og fyldt med en blanding af 25 % jord, 50 % halm og 25 % spagnum. I dag eksperimenteres der med forskellige sammensætning. Biobede placeres i forbindelse med en vaskeplads, og formålet er at minimere risikoen for punktforurening, når man fylder og renser sin sprøjte.

illustration

Biobede kan udformes på mange måder

Et biobed kan være gravet ned i gårdspladsen og med en kørerampe hen over være beregnet til at stille sprøjten på, når den fyldes eller parkeres.

Et biobed kan også placeres ved siden af en vaskeplads, hvorpå sprøjten fyldes, vaskes eller parkeres, når den er uvasket. Alt vaskevand såvel som regnvand fra vaskepladsen opsamles i beholder eller fordampes. Mængden af vand kan minimeres, hvis vaskepladsen er overdækket.

Se her en introduktions video til et biobed:

Klik dig videre via billedet herunder og se videoen

Video screen dump

Phytobac®

Phytobac® er et Bayer CropScience registreret varemærke og et certificeret biobed-koncept, som i dag er vidt udbredt i Frankrig. Konceptet består i, at landmænd får eksperthjælp helt fra planlægning til etablering og vejledning i brug og evaluering af systemet, når det er i drift.

Bayer lancerer nyt dansk forskningsprojekt

En undersøgelse blandt landmænd i Frankrig, der benytter Phytobac®-systemet, dokumenterer, at systemet er nemt, praktisk, miljøvenligt og omkostningseffektivt at anvende, og at det samtidig medvirker til at forbedre landbrugets image. Bayer CropScience har i 2012 startet et dansk forskningsprojekt med et Biotisa Phytobac®, der skal dokumentere, om Phytobac®-systemet er lige så effektivt under nordiske forhold, som det har vist sig at være i Frankrig.

Klik dig videre via billedet herunder og se en video vedrørende projektet på Aarhus Universitet i Flakkebjerg

Video screen dump 

Sådan fungerer en Phytobac® unit

illustration

Principskitsen for en Hermex® Phytobac® unit, hvor spildevand med kemikalierester opsamles i tanken til venstre. Tilførslen af spildevandet til den mikrobiologiske substans i containeren til højre kan styres ved hjælp af fugtighedsmåling. Herved sikres et optimalt miljø for mikroorganismerne. Denne del er dækket af et tag, der forhindrer regnvand i at nå beholderen, mens der er åbent til siderne, så den gennemgående vind øger vandfordampningen.

Et andet forskningsprojekt er udført omkring et dansk biobed

Resultaterne foreligger ikke i november 2012 men går du med planer om at etablere en vaske- og fyldeplads, er der god grund til at se nærmere på et produkt, HC Betonelementer har udviklet. Virksomhedens nye vaske- og fyldeplads er nemlig indrettet som et såkaldt "biobed", hvor vand og rester af sprøjtemidler opsamles i en tæt tank.

Vandet forsvinder ved naturlig fordampning, og resterne af sprøjtemidler nedbrydes i en naturlig mikrobiel proces i tanken. Desuden er biobedet billigere at etablere end en traditionel vaske- og fyldeplads.

Se de to film herunder som handler om, hvorfor en planteavler på Sjælland valgte at etablere sin vaske- og fyldeplads med biobed og fortæller, hvordan det helt konkret gik for sig.

Klik blot på billederne for at komme videre til vores videoafspiller

video screen dump
video screen dump

Læs mere om Bayers arbejde med Product Stewardship her.

Hvis du har spørgsmål til etablering af et biobed, er du velkommen til at kontakte Jens Husby på telefon 45 23 51 22.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG