Propotionerne

Et eksempel på mængder: Hvert år bruger danske bilister ca. 1.800.0001 ton benzin. Det samlede forbrug af plantebeskyttelsesmidler er på omkring 11.0002 ton – altså 0,6 % af benzinmængden.

Benzin er klassificeret som kræftfremkaldende og mutagent3. Det betyder, at benzin er mærket med følgende risikosætninger:

 

R45 Kan fremkalde kræft
eller
H350 Kan fremkalde kræft (CLP)


R46 Kan forårsage arvelige genetiske skader
eller
H340 Kan forårsage genetiske defekter (CLP)

 

Der er ingen plantebeskyttelsesmidler på det danske marked med nogen af disse risikosætninger på4. Godt, at benzin ikke er et plantebeskyttelsesmiddel, for så ville det ikke blive godkendt. Det er et krav at måle efter pesticider i alt drikkevand, mens olieholdige produkter skal man kun lede efter, hvis man har kendskab til forurenede grunde i oplandet5.

 

Ofte mødte argumenter og inspiration til svar

Men hvad er vi mest bekymret for?

Benzin – som vi håndterer ofte og året rundt til vores biler og plæneklippere – eller sprøjtemidler, som håndteres af professionelle brugere, altså landmænd?

Generelt er vi som samfund nok mest bekymrede for sprøjtemidlerne. Man kan da heller ikke bare sammenligne de to ting, da de anvendes ret forskelligt. Men der er dog ret mange borgere, der kommer i kontakt med benzin i forbindelse med f.eks. biler og plæneklippere.

Der er også en markant forskel i oplevet fordel for den enkelte. Vi sætter stor pris på at kunne transportere os rundt i bil, mens fordelen ved sunde fødevarer i rigelig mængde og til en pris der er til at betale, kan være lidt mere fjern for mange.

I øvrigt giver udstødningsgas fra forbrændingsmotoren anledning til dannelse af et stof som hedder DNOC. Det er et tidligere anvendt ukrudtsmiddel (gule midler), som for længst er forbudt, men kan måles i små mængder i atmosfæren. Al menneskelig aktivitet sætter spor. Og vi bliver dygtigere og dygtigere til at måle.

Mit budskab er, at vi i dagligdagen omgås mange stoffer, som har fareegenskaber, men at vi generelt håndterer risikoen helt fornuftigt. Vi bør have samme synsvinkel på fare og risikohåndtering uanset om det er benzin, opvaske- eller sprøjtemiddel vi forholder os til.

 

Hent faktaarket her

1 Energi og olieforum: http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Forbrug%20i%20Danmark/braendstofforbrug
2 Bekæmplesesmiddelstatistik 2013, Miljøstyrelsen. http://mst.dk/virksomhed-myndighed/bekaempelsesmidler/sproejtemidler/statistik/landbrug-mv/
3 Sikkerhedsdatablad for Blyfri Benzin E5.
4 www.middeldatabasen.dk oversigt over godkendte midler i Danmark
5 Miljøstyrelsen: Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG