Den nye grønne revolution

Fødevarer til verdens voksende befolkning

At sikre rigelig forsyning af fødevarer i verden er en af de største udfordringer i vor tid. Landbruget står over for store udfordringer, fordi de globale reserver af fødevarer nu er faldet til det laveste niveau i 30 år.

Det er næppe muligt at øge det areal, der kan anvendes til produktion af fødevarer. Behovet for fødevarer og foder stiger samtidig med, at der er opstået et marked for planter til produktion af biobrændstoffer. Virkningen af ændringer i klimaet er endnu en komplicerende faktor.

Andre vigtige faktorer de er kraftige stigninger i priserne på de vigtigste landbrugsråvarer, og at der vil opstår konflikter om fordelingen af fødevarer til de nyindustrialiserede lande og udviklingslandene. Alt det betyder, at den internationale politik for forskning og udvikling er nødt til at fokusere på landbruget igen.For at imødekomme kravene i fremtiden, må investeringer i teknologi og udvikling af hver enkelt landbrugsbedrift styrkes.
- Jeg er overbevist om, at kun hvis vi udnytter alle teknologiske muligheder, kan vi sikre den globale fødevareforsyning på længere sigt. Det omfatter kemisk plantebeskyttelse lige så meget som konventionel forskning i avls og at udnytte de muligheder, der ligger i plante-bioteknologi. Efter den første grønne revolution i tresserne, hvor målrettet avls-arbejde og brug af gødning bidrog til at øge udbyttet, har vi nu brug for en "Anden grøn revolution", hvor vi også udnytter bioteknologi, siger Sandra E. Peterson, som er formand for bestyrelsen i Bayer CropScience.

Som en af de førende virksomheder inden for udvikling af landbrugssektoren, har Bayer CropScience tager udfordringerne i det moderne landbrug op. Vi udvikler løbende nye midler til beskyttelse af planterne, arbejder målrettet med forædling af planter og med bioteknologiske løsninger, som øger udbyttet på de enkelte bedrifter rundt om i hele verden.


At møde de globale behov

Den eneste vej til at opnå et markant løft i udbytterne er en målrettet og integreret indsats på alle niveauer i moderne landbrug: Vanding, gødning, planteværn og nye teknologier til forbedring af de frø, vi sår. Bayer CropScience råder over de største forsknings-faciliteter i branchen, og vi vil fortsat koncentrere indsatsen mod at udvikle nye midler til beskyttelse af planterne, og som virker må helt nye måder. Det skal hjælpe landmænd over hele verden til at have kontrol over insekt-angreb, ukrudt og mikro-organismer.

Bayer CropScience udvikler desuden nye generationer af afgrøder som raps, bomuld, ris og majs, der er mere tolerante over for stress, og som producerer højere udbytter. Bioteknologi er i den sammenhæng vigtig, fordi den bidrager til at gøre afgrøder mere modstandsdygtige over for stress forårsaget af klimatiske og miljømæssige forhold.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Grøn mark med to træer
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG