Undgå spild

Punktforurening anses for at være den største risiko for forurening af vandmiljøet. Derfor skal punktforurening undgås. Det er vigtigt for miljøet og for landbrugets image.

De vigtigste regler:

  • Vask sprøjten på vaskeplads med opsamling eller i marken
  • Vask eller fyld aldrig sprøjten nær vandløb eller søer
  • Hav en plan for opsamling af spild
  • Åbn dunken rigtigt og skyl også forseglingen
  • Hæld sideværts af dunken og undgå skvulp

 

Læs mere på miljøstyrelsens website

Dark green illustrations of corn, citrus, grape and wheat
Crop Compendium - dit professionelle videncenter for plantebeskyttelse

Besøg Bayers globale videnscenter for plantebeskyttelse. Her finder alle typer af afgrøder, ukrudt, sygdommme med videre.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG