Løbebiller

Carabidae

Blandt billerne er løbebilerne en meget artsrig familie der omfatter ca 350 forskellige arter. De er udprægede rovdyr, og som navnet antyder bevæger de sig hurtigt på jorden. Nogle arter er mest aktive om natten, medens andre arter er mere dagaktive.

Kroppen er langstrakt, og dækvingerne er ofte sorte eller mørke og metalglinsende, nogle er dog med forskellig farvede aftegninger.

Kæberne er kraftigt udviklede til et effektivt bideværktøj. Såvel larven som den voksne bille angriber æg, larver og unge dyr (imago) hos bladlus, galmyg og andre insekter. End ikke snegle kan vide sig sikre.

Bille

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG