Septoria Timer

Septoria-timeren er et hjælpemiddel til at beslutte, hvornår en svampebehandling skal udføres. Septoria-timeren beregner løbende risikoen for angreb af septoria i marken og giver besked, når skadetærsklen overskrides.

Septoria timer i en mark med små grønne planter Den fysiske del af Septoria-timeren placeres i den mark, hvor man ønsker at få vurderet risikoen. Hver time døgnet rundt sendes oplysninger om fugt på afgrødens blade, nedbør og temperatur automatisk fra fire hvedemarker i Danmark til en database. Oplysningerne i databasen beregnes og der udarbejdes en graf, hvor man kan se, om et angreb af septoria er umiddelbart forestående.
 

Her er de fire Septorie-timere placeret rund i Danmark:

Risikoen for septoria kan følges i de fire marker.
Find den ønskede Septoria-timer på nettet og følg med i udviklingen.
ST14 – Horsens
ST40 – Hjallerup
ST53 – Damsbo
ST62 – Uni Aarhus

Prøv dette link for at følge timerne live:
http://septoria.m2m-services.de:5005/septoria_demo_main.php?sn=109331131&hl=./septoria.php

 

Hjælp til vurdering af risiko for angreb af Septoria

Septoria-timerne afprøves hos tre IPM-demoværter ved Horsens, Hjallerup og Hårby. Desuden er en timer placeret i en forsøgsmark ved Flakkebjerg hos Aarhus Universitet. Septoria-timeren er et hjælpemiddel til at beslutte, hvornår en svampebehandling skal udføres.
Afprøvningen skal give mere viden om, hvordan lokale klimadata kan hjælpe med en præcis varsling om angreb af sygdomme – i første omgang Septoria. Videncentret for Landbrug og Aarhus Universitet står for afprøvningen, mens Bayer CropScience har stillet Septoria-timerne til rådighed.

Septoria-timeren - et overblik

Til beregningen af risikoen anvender Septoria-timeren målinger af bladfugt, nedbør og temperatur. Hver time døgnet rundt sendes disse oplysninger automatisk fra hvedemarkerne til en database. Oplysningerne anvendes til beregning i en model, der løbende vurderer om et angreb af Septoria er umiddelbart forestående.
Den fysiske del af Septoria-timeren placeres i den mark, hvor man ønsker at få vurderet risikoen.

Septoria timer står i grøn mark

Timeren består af:

 • En nedbørsmåler
 • Et solpanel som oplader et batteri der sørger for energiforsyningen
 • En centralenhed med datalogger, termometer og kommunikationsmodul

I selve afgrøden placeres desuden en sensor til måling af bladfugt.


Septoriatimer med referencenumre
 1.  Nedbørsmåler

 2. Solfanger. Genererer strøm til drift af timeren

 3. Centralenhed med datalogger, datasender, batteri og termometer

 4. Bladfugtmåler. Placeres i afgrøden

 

Varsling når der er risiko

Modellen i Septoria-timeren beregner en risiko for infektion. Når et på forhånd fastsat risikoniveau overskrides, sender timeren besked via SMS til en eller flere mobiltelefoner. Allerede ved 70% risiko udsendes en tidlig advarsel, hvilket giver mulighed for at planlægge sprøjtning i forhold til vejret, inden bekæmpelsestærsklen overskrides.

Løbende adgang til data

Det er muligt løbende at følge med i udviklingen af Septoria-risikoen. På internettet er der adgang til at se den aktulle status for Septoria-timeren på en ønsket lokalitet. Data præsenteres på en figur som nedenfor:

KurveFiguren læses sådan:

 • Rød streg på grafen: Angiver temperatur, aflæses på aksen til venstre.
 • Blå søjle: Angiver nedbør, aflæses på aksen til højre, ved at dividere med 10. På grafen har der således været en våd periode mellem 8. og 12. maj.
 • Gul streg: Angiver risiko for Septoriainfektion, aflæses på aksen til højre (i %) –omkring 12. maj var risikoen 100%.
 • Grøn streg under graf: Bladfugt. Angiver, hvor længe bladet har været fugtigt. Hvis denne skifter farve til gul, er risikoen for infektion større end 70%. Skifter den til rød, er den større end 99 %

Praktisk anvendelse
Tanken bag afprøvningen er at se, hvordan Septoria-timeren kan belyse risikoen for infektion og hermed være et hjælpemiddel til at forudsige behovet for svampebehandling. I hvor høj grad det er tilfældet afhænger af, hvor nøjagtig beregningsmodellen rammer virkeligheden. Det bliver der arbejdet videre med, og forhåbentlig kan vi fortælle mere efter sæsonen.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG