Følg Septoria-udviklingen uge for uge

Jagten på Septoria er gået ind. I samarbejde med 10 landmænd rundt omkring i landet vil vi i 8 uger udtage bladprøver i deres hvedemarker til tidlig detektion af Septoria. Ved hjælp af kvantitative PCR-test (qPCR) måler vi løbende mængden af Septoria-smitte i bladene. 

Undervejs kommer vi til at teste nogle strategier ud fra den målte mængde af Septoria. Vi kommer også til at graduere løsninger ud fra tanken om, at alle bladene skal dækkes med nogenlunde samme dosis - så meget biomasse får højere dosis og mindre biomasse får mindre dosis. Det hele bliver dækket digitalt med FieldView™, så vi kan analysere strategierne og sætte udbytte og bundlinje på ud fra udbyttemålerne til høst.

Frederikshavn Fjerritslev Fredericia Kerteminde Ørbæk Sønderborg Hovedgård Christiansfeld Frederikssund Ringsted

Som noget nyt i år har vi scoret resultaterne af bladprøverne efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

 

Klik på den pågældende uge nedenfor og få en status fra marken og resultatet af bladprøverne.

Uge 22

Status fra marken uge 22

Imens der i de sidste uger har været godt gang i uddeling af recepter til T2-behandlingerne og graduerede løsninger, hvor dosis tilpasses efter markernes faktiske biomasse, afventer vi nu, at det bliver tid til T3.

Der er meget lidt udvikling i Septoria, og det minder om sidste år, hvor vi på nuværende tidspunkt også havde tørt vejr og målte lave niveauer af Septoria i vores qPCR-prøver. Den smule regn vi fik for nyligt har derfor ikke været tilstrækkelig til at ændre på sygdomspresset.

Sådan så det ud den 30. maj i nogle af markerne, hvor vi udtog bladprøver. Klik på de små pile til højre for billedet.

  1af 4  :
qPCR-hvedemark, 30 maj 2023

Nu ser vi frem imod næste uge, hvor de første recepter til T3-behandlingen skal uddeles. Efter en lang periode med lave Septoria-værdier, så vi sidste år, at der først kom vækst i sygdommen i uge 24, så vi skal have beskyttet hveden med T3-løsningen.

 

Som noget nyt i år har vi scoret resultaterne af bladprøverne efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

 

Resultater uge 22

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Heerup
Sådato: 16. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 43
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 -
Lasse Jensen - Fjerritslev
Sort: LG Skyscraper
Sådato: 13. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 45
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: RGT Stokes
Sådato: 1. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 47-51
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 2 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
3 2 2
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
13 17 16
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Star
Sådato: 14. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 55
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 1
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 8 12
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 40
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 18. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 59
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
3 6 2
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
12 12 4
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
38 38 35
Jeppe Brodersen - Hovedgård
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 39-41
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 2
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 2
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Benchmark
Sådato: 5. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 51
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
8 2 5
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
13 3 13
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
33 17 27
Holmegård - Frederikssund
Sort: Bright
Sådato: 24. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 53
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 1
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 1
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 22, BBCH 47-49
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 1
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 2

Uge 21

Status fra marken uge 21

Generelt finder vi stort ingen visuel Septoria på de to øverste blade, når vi kommer rundt i de 10 landmandsmarker. Det er også stadigvæk tørt derude, så som forventet er der heller ikke sket meget med Septoria-udviklingen, siden vi udtog bladprøver i uge 20. Nogle steder er der kørt en behandling få dage, inden denne uges prøver blev udtaget, så vi har endnu ikke kunnet aflæse effekten i qPCR-målingerne.

Sådan så det ud den 22. maj i nogle af markerne, hvor vi udtog bladprøver. Klik på de små pile til højre for billedet.

  1af 5  :
Bladprøver fra VG Agro, 22. maj 2023

I denne uge skal de resterende syv landmænd have deres recept til T2-behandlingen, som er baseret på ugens qPCR-målinger i deres egen mark. Da vi fortsat måler lave niveauer af Septoria, ligger de i intervallet 0,15-0,3 l/ha Propulse + 0,15-0,3 l/ha Balaya. Ved siden af recepten tester landmændene også samme løsning, hvor dosis tilpasses efter markens biomasse. Det betyder, at i de kraftige marker, hvor biomassen ligger over normalen vil dosis gradueres op, mens den bringes lidt ned i de marker, der ligger under normalen.

Hos VG Agro er qPCR-marken noget kraftigere end normalen. På højre side af nedenstående billede fra FieldView™ ses de to gule spor, hvor der er kørt med standardløsningen (T2-recepten). I de grønne spor er samme løsning kørt, men hvor dosis er gradueret efter markens faktiske biomasse. Der hvor marken er mest kraftig (mørkegrøn) er vi næsten gået op med 50 % i dosis på grund af biomassen.

Print screen fra FieldView

Billede: På højre side af skærmen ses de to grønne spor, hvor VG Agro har kørt en variable T2-behandling ud fra qPCR-recepten, som er gradueret efter markens faktiske biomasse. De to gule spor er standardløsningen, som er givet ud fra qPCR-målingerne i marken.

 

Næste runde af bladprøver udtages den 30. maj. Det bliver spændende at se, om regnen har sat lidt skub i udviklingen.

 
 
Balaya® BASF

 

Som noget nyt i år har vi scoret resultaterne af bladprøverne efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

 

Resultater uge 21

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Heerup
Sådato: 16. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 -
Lasse Jensen - Fjerritslev
Sort: LG Skyscraper
Sådato: 13. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 1 -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: RGT Stokes
Sådato: 1. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 2 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
12 15 -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Star
Sådato: 14. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 45
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
1 1 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 1
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
3 2 4
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 18. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 43-47
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
3 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
6 5 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
56 58 -
Jeppe Brodersen - Hovedgård
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Benchmark
Sådato: 5. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 40-45
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 2 1
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
15 16 6
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
40 28 18
Holmegård - Frederikssund
Sort: Bright
Sådato: 24. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 37-39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 6 -
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 21, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
12 2 -

Uge 20

Status fra marken uge 20

Det har været tørt længe, og derfor sker der heller ikke så meget med Septoria-udviklingen for tiden. Samtidig er vi mange steder gået et bladniveau op, i takt med der er vokset nye blade frem, og det gør også, at Septoria ikke har kunnet nå at udvikle sig så meget på de nye blade. 

Sådan så det ud den 15. maj i nogle af markerne, hvor vi udtog bladprøver. Klik på de små pile til højre for billedet.

  1af 4  :
Fanebladet er fuldt fremme hos Torben Lei, 15. maj 2023

Hos Eskegaard, Torben Lei og VG Agro har de hver især fået en recept til T2-behandlingen, som er baseret på de seneste qPCR-målinger i deres egen mark. Recepterne er givet i intervallet 0,15-0,3 l/ha Propulse + 0,15-0,3 l/ha Balaya, og vi kører med de lavere doser, da vi ikke har kunnet måle høje Septoria mængder - hvilket også bekræftes af, at vi ikke har kunnet se visuelle symptomer. Der er derfor heller ikke noget i målingerne, der tyder på, at vi får nogle overraskelser, når vi kommer til T3.

Udover at teste vores recept til T2-behandlingen tester landmændene også samme løsning, hvor den er korrigeret efter markens faktiske biomasse. Alle tre marker har været kraftigere end normalt, så der er overvejende gradueret op i dosis mellem 10-30 %. 

For at vi kan analysere strategierne og sætte udbytte og bundlinje på til høst, dækker vi det hele digitalt med FieldView™. På nedenstående billede ses de to spor, hvor Eskegaard har kørt den variable tildeling ud fra vores recept, hvor der er korrigeret for den faktiske biomasse. I gennemsnit er der cirka 30 % mere biomasse i marken, end i en normal hvedemark, så der er blevet skruet godt op for dosis i de grønne spor. 

Print screen fra FieldView med variable tildeling af T2
Billede: På højre side af skærmen ses de to grønne spor, hvor Eskegaard har kørt en variable T2-behandling ud fra qPCR-recepten, som er gradueret efter markens faktiske biomasse.

 

Næste runde af bladprøver udtages den 22. maj

 
 
Balaya® BASF

 

Som noget nyt i år har vi scoret resultaterne af bladprøverne efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

 

Resultater uge 20

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Heerup
Sådato: 16. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 - -
Lasse Jensen - Fjerritslev
Sort: LG Skyscraper
Sådato: 13. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 - -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: RGT Stokes
Sådato: 1. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
15 17 -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Star
Sådato: 14. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 37-39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 2 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
7 4 -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 2 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 18. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
4 2 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
49 59 -
Jeppe Brodersen - Hovedgård
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 32-33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Benchmark
Sådato: 5. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 37-39
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 1. blad)
3 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
4 2 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
24 17 -
Holmegård - Frederikssund
Sort: Bright
Sådato: 24. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 5 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
14 12 -
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 20, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
1 1 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
1 1 -
 
 
 
TREDJE ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
15 6 -

Uge 19

Status fra marken uge 19

Der er stor forskel på, hvor langt hveden er fremme hos de 10 landmænd. Nogle steder er den kun lige i stadie 32, mens den i de marker, der er længst fremme, er i stadie 37.  Flere af stederne var T1-behandlingen lige kørt få dage før, vi udtog bladprøverne, så vi har endnu ikke kunnet se effekten af behandlingen i denne uges prøver. 

Sådan så det ud den 8. maj i nogle af markerne, hvor vi udtog bladprøver. Klik på de små pile til højre for billedet.

  1af 5  :
Bladprøver udtaget hos Torben Lei, Sønderborg

Siden vi sidst udtog prøver (for 14 dage siden), er der vokset nye blade frem, og vi er dermed gået et bladniveau op. I de nye blade, der kun har været fremme i 1-10 dage, har Septoria ikke kunnet nå at udvikle sig så meget, og derfor måler vi heller ikke høje værdier i de øverste blade i denne uges prøver. Men hvis vi sammenligner med samme bladniveauer sidste år, ligger Septoria-smitten på et væsentligt højere niveau i år. Omsat til Bayer-skalaen ville sidste års færdige andet øverste blad ligge på 1-2, mens dette års færdige andet øverste blad ligger på 2-10.

Ligeledes kan vi konstatere med denne uges resultater af qPCR-prøverne, at Septoria arbejder inde i bladet og har udviklet sig på et lavt til moderat niveau over de sidste 14 dage og langsomt bevæger sig opad i planten. 

Med den højere mængde af Septoria væsentligt højere i år, og vi holder derfor fast i vores hidtidige T1-anbefaling i stadie 32-33, som er 0,25 l/ha Proline Xpert eller 0,30 l/ha Prosaro. Dosis holdes til den høje side ved højt smittetryk og i modtagelige sorter.

Husk at I med fordel kan blande med 0,4 l/ha Cerone + 0,2 l/ha Moddus M.

Der hvor T1-behandlingen (st.32-33) er udført, er hveden beskyttet 10 dage frem, og det vil p.t. sandsynligt passe indtil T2-behandlingen skal udføres, når fanebladet er fuldt fremme. 
Vi fortsætter med at følge udviklingen i marken ved hjælp af qPCR-mållinger for at være helt skarpe til den tid. Følg med! Næste runde af bladprøver udtages i mandag den 15. maj. 

 
Moddus M® Syngenta

 

Som noget nyt i år har vi scoret resultaterne af bladprøverne efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 

Resultater uge 19

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Heerup
Sådato: 16. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
13 - -
Lasse Jensen - Fjerritslev
Sort: LG Skyscraper
Sådato: 13. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
2 - -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: RGT Stokes
Sådato: 1. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
4 7 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
22 40 -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Star
Sådato: 14. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
12 6 -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
7 5 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
13 31 -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 18. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
6 8 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
31 31 -
Jeppe Brodersen - Hovedgård
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
12 5 -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Benchmark
Sådato: 5. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 33-37
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
10 12 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
57 25 -
Holmegård - Frederikssund
Sort: Bright
Sådato: 24. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 31-32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 2 -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
12 3 -
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 19, BBCH 32
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
22 - -

Uge 17

Status fra marken uge 17

I mandags blev årets første bladprøver udtaget til tidlig detektion af Septoria. Flere steder er hveden lidt længere fremme, end hvad vi havde regnet med, og det betyder, at for nogle af landmændenes vedkommende er det tid til at køre den første svampebehandling i hvede.

Når vi kigger på hvedemarkerne har der generelt i denne uge været synligt Septoria på det andet øverste blad i bladprøverne, som  afhængig af hvedens vækststadie bliver det endelige femte eller fjerde øverste blad.

Bladprøvernes øverste blade er fri for visuelle symptomer, så det er nu vi skal beskytte dem med T1 behandlingen i stadie 32-33.

Sådan så det ud den 24. april nogle af markerne, hvor vi udtog bladprøver. Klik på de små pile til højre for billedet.

  1af 5  :

Som noget nyt i år har vi scoret resultaterne af bladprøverne efter en skala fra 1-100. Samtidig har vi inddelt skalaen i tre farveniveauer, som angiver, hvor langt Septoriaen er udviklet.

 • Grøn farve (1-14): indikerer en lav mængde af Septoria DNA. Her vil sygdommen være sit tidlige stadie eller med begrænset vækst i bladet. Svampebehandling vil være særdeles effektiv
 • Gul farve (15-39): indikerer mængden af Septoria DNA er kraftigt stigende, men er stadig på et niveau/udvikling, der kan kontrolleres effektivt med et svampemiddel 
 • Rød farve (40-100): indikerer niveauet af Septoria DNA nu er så højt, at effektiv kontol med et svampemiddel vil være svært at opnå - der vil typisk allerede være synligt smitte på bladet 
 
Vi har fundet forholdsvis meget Septoria i denne uges bladprøver - især i det andet øverste blad. Sammenligner vi med sidste år, er mængden af den målte Septoria DNA også væsentligt højere, og derfor er det i år endnu vigtigere at får kørt en effektiv T1 behandling inden for de næste 14, når hveden er i stadie 32-33, så de nyeste udviklede blade bliver beksyttet. Husk at køre med et produkt med god Septoria effekt.

Resultater uge 17

Niels Jørgen Lunden - Frederikshavn
Sort: Heerup
Sådato: 16. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
4 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
47 - -
Lasse Jensen - Fjerritslev
Sort: LG Skyscraper
Sådato: 13. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
4 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
42 - -
Kring Agro, Frank - Fredericia
Sort: RGT Stokes
Sådato: 1. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 32-33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
21 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
88 - -
VG-Agro, Anders - Kerteminde
Sort: DLG Wheat Star
Sådato: 14. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 32-33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
35 - -
Agro Alliancen, Bo Jensen - Ørbæk
Sort: Pondus
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
4 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
63 - -
Torben Lei - Sønderborg
Sort: Chevignon
Sådato: 18. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 32-33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
18 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
81 - -
Jeppe Brodersen - Hovedgård
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
5 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
32 - -
Eskegaard, Jacob - Christiansfeld
Sort: Benchmark
Sådato: 5. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 33
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 2. blad)
2 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 3. blad)
82 - -
Holmegård - Frederikssund
Sort: Bright
Sådato: 24. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 30-31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
5 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
26 - -
Dønnermosegård, Henrik Buck Rasmussen - Ringsted
Sort: Champion
Sådato: 15. september 2022
Resultater uge 17, BBCH 31
BLADNIVEAU UBEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET
(1-100)
BEHANDLET MODEL 2
(1-100)
 
 
 
ØVERSTE
(endeligt 4. blad)
3 - -
 
 
 
ANDET ØVERSTE
(endeligt 5. blad)
49 - -

 

Tidlig Septoria Detektion er et eksperiment og projekt under udvikling. Formålet er at måle mængden af Septoria i de udtagede bladprøver, hvorigennem vi vil prøve at udvikle en forståelse for, hvad de forskellige sygdomsniveauer betyder, og hvordan vi kan omsætte dem. Alle marker er forskellige, og der er mange faktorer, som kan påvirke smittetrykket i hvedemarkerne, herunder sådato, sort, vintervejret og forårsregn. Derfor repræsenterer disse resultater ikke smittetrykket i hele landet. De giver blot et øjebliksbillede af de marker, hvor bladprøverne er udtaget. Vi bestræber os på, at angive så præcise data som muligt, men tager forbehold for afvigelser og eventuelle fejl. Alle informationer er givet i god tro, men skal ikke tages som garanti fra Bayer. Bayer påtager sig ikke noget juridisk ansvar for Tidlig Septoria Detektion, og vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, skade eller manglende effekt som følge af brugen af information og data på denne side.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.