Frugt og bær

Kernefrugt og stenfrugt

Insekter

To - eller flere - fluer i et smæk! Det kan du opnå med Movento SC 100, hvor en rettidig indsats i æblerne giver en sikker bekæmpelse af f.eks. både blodlus og skjoldlus.Blodlus, skjoldlus og pærebladlopper er ikke kun alvorlige skadegørere i kernefrugten, de også vanskelige at bekæmpe. Med Movento SC 100 er der kommet et nyt, effektivt middel mod disse insekter. Et middel som samtidigt er skånsomt over for en række af de vigtigste nyttedyr i frugtavlen.

Movento SC 100 er godkendt til bekæmpelse af blodlus, grøn og rød æblebladlus, kommaskjoldlus og æblebladgalmyg i æble. I pære er midlet godkendt til bekæmpelse af pærebladlopper, rød pærebladlus og andre bladlus samt kommaskjoldlus og pærebladgalmyg.

Movento SC 100 må desuden anvendes i kirsebær og blommer til bekæmpelse af bladlus.

Svampesygdomme

I kirsebær anvendes Teldor WG 50 mod grå og gul Monilia samt gråskimmel.

Der sprøjtes forebyggende mod grå Monilia ved 50 % blomstring. For at sikre god kvalitet og holdbarhed af bærrene ved høst, foretages behandling mod gul Monilia og gråskimmel under frugtmodningen - 7 til 14 dage før høst.

Læs mere om vores produkter til frugt og bær:

Kontakt os

Tre glade Bayer konsulenter i grøn mark
Kontakt Bayer eller vores konsulenter her

Bayer Agro Klub, - fordi du vil vide mere

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Klub

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablade finder du under det enkelte produkt
Copyright © Bayer AG