Raps

Etablering

Raps skal beskyttes effektivt i den første svære tid. Jordlopper kan gøre livet rigtig vanskeligt for en rapsplante i den første tid. Jordlopper kommer med vekslende intensitet i forskellige år, men da den bedste beskyttelse opnås ved en effektiv bejdsning, skal der forebygges med bejdsning eventuelt kombineret med en opfølgende sprøjtning med et insektmiddel. Hvis ikke jordlopper bekæmpes effektivt, kan rapsen blive ædt totalt og der skal sås en ny afgrøde.

Bekæmpelse af glimmerbøsser og skulpesnudebiller

Et kraftigt angreb af glimmerbøsser kan fuldstændig ødelægge en rapsmark. Glimmerbøsserne bliver aktive når varmen kommer, og angriber rapsen fra det tidligere forår når knopperne dannes. Man skal være opmærksom på glimmerbøsser så snart temperaturen nærmer sig 10 grader og rapsen er på knopstadiet. Biscaya anvendes når der konstateres angreb af glimmerbøsser. Anvend 0,3 ltr/ha for at opnå optimal effekt

Svampebekæmpelse efterår og forår

Svampe kan klares både efterår og forår. Når talen falder på svampe i raps, vil knoldbægersvampen være den første man tænker på. Den er aktuel i foråret. Om efteråret kan rodhalsråd optræde som et problem i enkelte marker - især ved tidlig såning i et mildt efterår. Både Folicur og Prosaro vil være oplagte valg mod rodhalsråd. Samtidig opnås en vækstregulerende virkning som sideeffekt.

Knoldbægersvamp bekæmpes bedst i fuld blomst

Knoldbægersvamp er sædvanligvis den mest udbredte og tabsvoldende rapssygdom. Det har vist sig vanskeligt at udvikle nøjagtige prognoser til bestemmelse af behovet for svampebekæmpelse. Men overraskelser i form af kraftige angreb, kan let undgås hvis der behandles med et effektivt middel. Erfaringer viser, at der opnås en mere ensartet afgrøde, højere udbytte og bedre kvalitet. Særligt i lovende marker må svampesprøjtning betragtes som en vigtig del af dyrkningsstrategien.Timingen af behandling er vigtig. Det bedste tidspunkt er i fuld blomstring når de første kronblade begynder at drysse. Folicur er en veletableret løsning til at beskytte rapsens høje udbyttepotentiale. Også med Prosaro er der mulighed for at opnå et god resultat af svampebeskyttelsen.

Læs mere om vores produkter til raps her:

Kontakt os

Tre glade Bayer konsulenter i grøn mark
Kontakt Bayer eller vores konsulenter her

Bayer Agro Klub, - fordi du vil vide mere

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Klub

Dit ekspertvidencenter for plantebeskyttelse

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG