Undgå spild

Punktforurening anses for at være den største risiko for forurening af vandmiljøet. Derfor skal punktforurening undgås. Det er vigtigt for miljøet og for landbrugets image.

De vigtigste regler:

  • Vask sprøjten på vaskeplads med opsamling eller i marken
  • Vask eller fyld aldrig sprøjten nær vandløb eller søer
  • Hav en plan for opsamling af spild
  • Åbn dunken rigtigt og skyl også forseglingen
  • Hæld sideværts af dunken og undgå skvulp

 

Læs mere på miljøstyrelsens website

Dit ekspertvidencenter for plantebeskyttelse

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection

Kontakt os

Tre glade Bayer konsulenter i grøn mark
Kontakt Bayer eller vores konsulenter her
Copyright © Bayer AG