Undgå spild

Punktforurening anses for at være den største risiko for forurening af vandmiljøet. Derfor skal punktforurening undgås. Det er vigtigt for miljøet og for landbrugets image.

De vigtigste regler:

  • Vask sprøjten på vaskeplads med opsamling eller i marken
  • Vask eller fyld aldrig sprøjten nær vandløb eller søer
  • Hav en plan for opsamling af spild
  • Åbn dunken rigtigt og skyl også forseglingen
  • Hæld sideværts af dunken og undgå skvulp

 

Læs mere på miljøstyrelsens website

Dit ekspertvidencenter for plantebeskyttelse

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection

Kontakt os

Kontakt Bayer eller vores konsulenter her
Copyright © Bayer AG