Galmyg

galmyg

Itonididae = Cecidomylldae


Galmyggene tilhører insektordenen tovinger (som andre myg), og lever i hovedsagen af nedbrudt biologisk materiale. Der er dog visse galmyggearter der ernærer sig ved at parasitere andre insekter. Det mest almindelige byttedyr er bladlus, der lammes ved et stik med en nervegift der lammer offeret.

En almindelig art er Aphidoletes aphidimyza der hører til bladlusens mange fjender.

Kontakt os

Kontakt os

Vores adresse er:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Klaus Jakobsen på tlf. 24 29 99 71
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Kenneth Søbye på tlf. 24 25 31 59

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Annette Villumsen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08


Copyright © Bayer AG