Galmyg

galmyg

Itonididae = Cecidomylldae


Galmyggene tilhører insektordenen tovinger (som andre myg), og lever i hovedsagen af nedbrudt biologisk materiale. Der er dog visse galmyggearter der ernærer sig ved at parasitere andre insekter. Det mest almindelige byttedyr er bladlus, der lammes ved et stik med en nervegift der lammer offeret.

En almindelig art er Aphidoletes aphidimyza der hører til bladlusens mange fjender.

Kontakt os

Erhvervsejendom i Ørestad, hvor Bayer har til huse
Vores adresse er:

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Søren Lykkegaard Hansen på tlf. 20 43 12 75
Hans Jørgen Hansen på tlf. 24 48 60 30

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Lotte Henriksen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08

Copyright © Bayer AG