Løbebiller

Carabidae

Blandt billerne er løbebilerne en meget artsrig familie der omfatter ca 350 forskellige arter. De er udprægede rovdyr, og som navnet antyder bevæger de sig hurtigt på jorden. Nogle arter er mest aktive om natten, medens andre arter er mere dagaktive.

Kroppen er langstrakt, og dækvingerne er ofte sorte eller mørke og metalglinsende, nogle er dog med forskellig farvede aftegninger.

Kæberne er kraftigt udviklede til et effektivt bideværktøj. Såvel larven som den voksne bille angriber æg, larver og unge dyr (imago) hos bladlus, galmyg og andre insekter. End ikke snegle kan vide sig sikre.

Kontakt os

Kontakt os

Vores adresse er:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Klaus Jakobsen på tlf. 24 29 99 71
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Kenneth Søbye på tlf. 24 25 31 59

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Annette Villumsen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08


Copyright � Bayer CropScience