Rovbiller

Staphylinidae

Man regner med at der er ca 800 forskellige arter af rovbiller. De har alle korte fortykkede dækvinger der som regel også dækker en del af bagkroppen, som gennemgående kendetegn. Rovbiller er hurtige dyr, og både larver og unge dyr (imago) er udprægede rovdyr. Alle udviklingsstadier hos bladlus og andre insektarter som mider og snegle kan indgå i deres føde. En almindelig og nyttig art er "Aleochara bilineata" hvis larver lever som parasit inde i puppen hos grønsagsflue.

Kontakt os

Kontakt os

Vores adresse er:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Klaus Jakobsen på tlf. 24 29 99 71
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Kenneth Søbye på tlf. 24 25 31 59

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Annette Villumsen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08


Copyright � Bayer CropScience