Coloradobille

Leptinotarsa decemlineata

Coloradobillen er let at kende på de gule dækvinger med hver fem sorte striber.

Billen er ca. 1 cm lang. Dens larve er rød med to rækker sorte pletter på hver side og ca. 12 mm lang. Billen overvintrer i jorden og opsøger om foråret de nye kartoffelmarker, hvor den lægger sine orange æg på undersiden af bladene.

Både biller og larver ernærer sig af bladmassen.

Når larven er udvokset går den i jorden og forpupper sig. Coloradobillen er undergivet lov om offentlig bekæmpelse, og der er anmeldelsespligt til Plantedirektoratet.

 

Kontakt os

Kontakt os

Vores adresse er:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Klaus Jakobsen på tlf. 24 29 99 71
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Kenneth Søbye på tlf. 24 25 31 59

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Annette Villumsen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08


Copyright © Bayer AG