Kartoffelbladlus

Aulacorthum solani

Flere bladlusarter har betydning for virusoverførsel i kartoffelmarken.

Ferskenbladlusen anses dog som den vigtigste, og med hensyn til en nærmere beskrivelse af denne art henvises til bederoer. Kartoffelbladlusen kan let forveksles med ferskenbladlusen, idet den er grøn eller gulgrøn og i udvokset stand ca. 3 mm lang.

Kartoffelbladlusen kan enten overvintre som æg på diverse urteagtige planter eller som voksen på beskyttede steder som f. eks. væksthuse.

Angrebet starter tidligt på vækstsæsonen. Kartoffelbladlusen kan udvikle sig på mange forskellige plantearter.

Der er mange generationer årligt.

foto foto

Kontakt os

Kontakt os

Vores adresse er:
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Klaus Jakobsen på tlf. 24 29 99 71
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Kenneth Søbye på tlf. 24 25 31 59

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Annette Villumsen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08


Copyright © Bayer AG