Kornsmældere

Agriotes spp.

Kornsmælderne dækker over tre forskellige arter, der både som voksne og larver er meget lig hinanden i udseende og levevis.

Kornsmælderen lægger sine æg i græsbevokset jord, og larverne udvikler sig gennem en fireårig periode. Larverne er gulbrune og i udvokset stand ca. 2,5 cm lange.

De er følsomme over for udtørring, og opholder sig udelukkende i jorden. Larverne er meget alsidige i deres fødevalg.

De største skader ses normalt i dyrkede afgrøder 1-3 år efter ompløjning af flerårige græsarealer. Afgrødeskaderne er størst på små planter og ses som helt eller delvist overgnavede rødder/stængler.

foto foto

Kontakt os

Erhvervsejendom i Ørestad, hvor Bayer har til huse
Vores adresse er:

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Søren Lykkegaard Hansen på tlf. 20 43 12 75
Hans Jørgen Hansen på tlf. 24 48 60 30

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Lotte Henriksen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08

Copyright © Bayer AG