Skyggevikler

Cnephasia interjeetana

Skyggevikleren er en lille brunlig sommerfugl, hvis brungrå larve kan blive ca. 2 cm lang.

Larven overvintrer i hegn og føres om foråret med vinden ind i markerne. Skyggeviklerens larve kan angribe mange forskellige plantearter.

Larverne vikler topskuddene sammen og æder af blomsterknopperne, hvorved det går ud over bælgsætningen. Samtidig danner larven et hvidt spindelvævagtigt spind.

Efter nogle uger forpupper larven sig i jorden. Den voksne sommerfugl kommer frem i juli, hvor den lægger æg i hegn o. lign. og hvor larverne overvintrer.

De kraftigste angreb forekommer i kanten af markerne.

Kontakt os

Erhvervsejendom i Ørestad, hvor Bayer har til huse
Vores adresse er:

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Telefon: 45 23 50 00
Fax: 45 23 52 60

Du er velkommen til at kontakte vores konsulenter i marken:
Ivan Kloster på tlf. 24 29 99 70
Søren Lykkegaard Hansen på tlf. 20 43 12 75
Hans Jørgen Hansen på tlf. 24 48 60 30

Eller Customer Service:
Sigrun Petersen på tlf. 45 23 51 35
Lotte Henriksen på tlf. 45 23 51 34
Anders Understrup på tlf. 45 23 51 08

Copyright © Bayer AG