Contans WG

Contans WG er et biologisk svampemiddel mod knoldbægersvamp i raps og salat. Contans indeholder nyttesvampen Coniothyrium minitans, der parasiterer og nedbryder knoldbægersvampens hvilelegemer (de sorte knolde kalde sklerotier). Sklerotierne kan ligge mange år i jorden og udgøre smittefare for kommende afgrøder. Derfor er Contans oplagt som forebyggende behandling i marker med tidligere angreb af knoldbægersvamp.

Contans WG er et ikke-økologisk produkt, der kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i rådsforordning nr. 34/2007

Dosering

 

Efter udsprøjtning skal Contans WG blandes med de øverste ca. 10 cm jordlag ved harvning eller lignende, så der kan komme størst mulig kontakt med sklerotierne.

 

 

Contans WG

Copyright � Bayer CropScience