DFF

Fundamentet i al bekæmpelse af ukrudt i korn om efteråret

DFF er det middel, som af alle er grundlaget for en sikker bekæmpelse af ukrudt i byg, rug og triticale. Brugt rigtigt kan DFF i kombination med Oxitril øge nettoudbyttet med 1,3 hkg pr. hektar.

Alene har DFF sikker effekt på stedmoder, ærenpris og tvetand. Desuden har midlet en begrænset effekt på énårig rapgræs, som derfor altid bør bekæmpes med andre midler også.

DFF har desuden en hæmmende effekt på fremspiring af nyt ukrudt. Blandet med Oxitril kan man med succes bekæmpe bredbladet ukrudt og kamille.

Kontakt os

Kontakt Bayer eller vores konsulenter her

DFF

Copyright © Bayer AG