Fenix produktlabel

Fenix

Bekæmper ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter

Fenix anvendes til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, gulerødder, sætteløg og markærter. Bruges både før og efter fremspiring - med- og uden bælg og tørrede ærter.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum
Fenix er et skånsomt, bredspektret ukrudtsmiddel, som er effektivt over for bredbladet ukrudt samt visse græsser i en række landbrugs- og specialafgrøder.

Virkemåde
Fenix har både jord- og bladeffekt og har derfor effekt på både fremspiret og ikke fremspiret ukrudt.  Anvendt før fremspiring virker Fenix via kontakt med ukrudtet i fremspiringsfasen.

På ukrudt, som er fremspiret, optages Fenix gennem blade og stængler. Den synlige effekt på ukrudtet ses få dage efterudsprøjtningen, idet væksten stopper, planten affarves og visner bort.

Kontakt os

Tre glade Bayer konsulenter i grøn mark
Kontakt Bayer eller vores konsulenter her

Fenix

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG