Nortron

Nortron er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i bederoer

Midlet giver en forøget effekt på især burresnerre, fuglegræs og pileurter. Nortron anvendes altid i blanding med andre midler.

Kontakt os

Kontakt Bayer eller vores konsulenter her

Nortron

Copyright © Bayer AG