Previcur Energy produktlabel

Previcur Energy

Bedre og mere ensartet bekæmpelse af svampe

Previcur Energy alene er mere effektiv end Previcur N og Aliette WG hver for sig eller i tankblanding

Previcur Energy anvendes til bekæmpelse af salatskimmel på salat, faldesyge eller damping-off forårsaget af Pythium spp. Midlet er effektivt på småplanter af salat, hovedkål, blomsterkål og rosenkål, tomat og agurk under formeringen.

Kan også bruges til forbyggende behandling af tomat og agurk mod Pythium spp. ved tilførsel via drypvanding. Der kan opnås sideeffekt på en række andre svampe herunder arter af Phytophthora.

Previcur Energy er et systemisk svampemiddel, der indeholder en kombination af to velkendte aktivstoffer, propamocarb og fosetyl, som kendes fra Previcur N og Aliette WG. Previcur Energy giver en mere effektiv og konstant svampebekæmpelse, og selve formuleringen giver synergi, som ikke opnås ved at lave en tankmix af de to aktivstoffer.

Kombinationen har multi-site virkning og er derfor velegnet som del af en strategi for at undgå resistens.

Midlet har direkte effekt ved at modvirke mycelievækst og indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Derudover har midlet indirekte effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremme væksten.

Kontakt os

Tre glade Bayer konsulenter i grøn mark
Kontakt Bayer eller vores konsulenter her

Previcur Energy

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG