Serenade ASO

  • Godkendt til økologisk produktion
  • Biologisk svampemiddel mod bl.a. meldug, gråskimmel og alternaria
  • Godkendt til jordbær og diverse andre grøntsager i væksthus samt gulerødder og salat på friland
  • Forbedrer mulighed for resistensstrategi
  • Kan indgå i integreret bekæmpelse (IPM)
  • Fleksibel i brug - korte intervaller og ingen behandlingsfrist
  • Medvirker til bedre kvalitet og salgbarhed
  • Anvend gerne et klæbemiddel på firland til forbedring af regnfastheden
  • Anvend gerne et spredemiddel i væksthus og tunnelproduktion

Afgrøde

 

Sygdom

Udviklingsstadie

Dosering

Bemærkninger

Agurk Drueagurk Squash

Væksthus
Friland

Agurk meldug

BBCH 12-89
Hele året

8 l/ha

Første behandling når der konstateres meldug. Op til 6 forebyggende behandlinger mod meldug med 5-14 dages interval.
0 dages sprøjtefrist.

Tomat Aubergine
Peber

Væksthus

Gråskimmel Tomatmeldug

BBCH 21-89
Hele året

8 l/ha

Op til 6 forebyggende behandlinger mod meldug og gråskimmel med 5-14 dages interval. Serenade kan med fordel indgå i et sprøjteprogram sammen med Teldor mod gråskimmel.
0 dages sprøjtefrist.

Salat

Væksthus Friland

Gråskimmel Meldug

BBCH 13-49

4-5 l/ha

Op til 6 forebyggende behandlinger mod gråskimmel med 5-14 dages interval. 
0 dages sprøjtefrist.

Gulerødder

Friland

Bladplet (Alternaria dauci)Meldug (Erysiphe heracle)

BBCH 41-49
Juni-September

4-5 l/ha

Op til 6 forebyggende behandlinger mod meldug og bladplet for at holde toppen sund og grøn og modvirke nedvisning indtil optagning.
0 dages sprøjtefrist.

Løg

Friland

Lagerråd forårsaget af løggråskimmel (Botrytis allii)

BBCH 16-47(behandling starter fra 6-7 blade)

4-5 l/ha

Forebyggende behandlinger mod lagerråd kan påbegyndes, når de første angreb af løggråskimmel konstateres i marken, eller når der er ca. 5 uger tilbage til, at løgene fritlægges. Op til 6 behandlinger med 7-14 dages interval.
0 dages sprøjtefrist.

Jordbær

Væksthus
Friland

Jordbærmeldug

BBCH 51-89(Meldug)

4-5 l/ha

Op til 6 behandlinger med 5-14 dages interval. Forebyggende behandling mod meldug kan begynde før blomstring og frem til høst.

Gråskimmel

BBCH 60-89 (gråskimmel)

4-5 l/ha

Forebyggende behandling mod gråskimmel fra begyndende blomstring og frem til fuld modning af bær. Ved kraftigt smittetryk veksles mellem midler med en anden virkningsmekanisme.
0 dages sprøjtefrist.

Solbær

Friland Væksthus

Stikkelsbærdræber (meldug) Gråskimmel under blomstring

BBCH 51-85
April-August

4-8 l/ha

Op til 6 behandlinger med 5 dages mellemrum. Forebyggende behandling foretages når der er risiko for meldug.
0 dages sprøjtefrist.

Hindbær
Brombær

Friland Væksthus

Meldug Gråskimmel

BBCH 51-85
April-August

4-8 l/ha

Op til 6 behandlinger med 5 dages mellemrum. Forebyggende behandling foretages når der er risiko for meldug.
0 dages sprøjtefrist.

Minor use brugsanvisninger til Serenade ASO

Minor use til jordbær, hindbær, brombær og solbær på friland og i væktshus

Minor use til agurk, drueagurk, squash, tomat, aubergine, peber og salat i væksthus

Minor use til agurk, drueagurk, squash og løg på friland

Anbefaling
Serenade ASO skal anvendes forebyggende og er godkendt op til 6 behandlinger som en del af et behandlingsprogram med andre godkendte svampemidler. Tidsintervallet mellem to behandlinger skal mindst være 5 dage og kan forlænges efter behov. Anvendelsen af Serenade ASO er fleksibel, da produktet kan anvendes både tidligt og tættere på høst og ikke har nogen behandlingsfrist.

Virkemåde
Serenade ASO er en naturligt forekommende mirkoorganisme Bacillus substilis QST 713. Serenade ASO har derudover en direkte effekt ved at producere stoffer, som direkte hæmmer vækst af skadevolderens cellemembran. Derudover forbedrer bakterien plantens modstandskraft mod skadevoldere.

Serenade ASO er et kontaktmiddel. For optimalt resultat er det nødvendigt med en god dækning af behandlede plantedele. Anvend gerne et spredemiddel i væksthus f.eks. Silwet Gold® (Nordisk Alkali). Anvend gerne et klæbemiddel på friland til at forbedre regnfastheden f.eks. Designer® (De Sangosse Ltd.)

IPM Strategier med Serenade ASO

Se Serenade Mode of Action filmen her

Serenade ASO er fysisk blandbar med følgende produkter

Testet af Agrolab 2016

8 l/ha Serenade ASO er testet fysisk blandbart med følgende produkter i 100 l vand/ha

Produkt

Registrerings-indehaver

L/Kg pr. Ha

Amistar

Syngenta

1,0 l/ha

Frupica

Nordisk Alkali

0,9 l/ha

Karate

Syngenta

0,15 kg/ha

Signum

BASF

1,0 kg/ha

Switch

Syngenta

1,0 kg/ha

Teldor

Bayer A/S

1,5 kg/ha

Caltrac ZB

Yaravita

5,0 l/ha

Mantrac PRO

Yaravita

2,0 l/ha

Solatrel

Yaravita

10,0 l/ha

Har du flere spørgsmål om Serenade ASO? Klik her

Serenade ASO

Copyright © Bayer AG