torsdag, 26. april 2018

Cerone - effektiv vækstregulering

Cerone giver effektiv vækstregulering i byg, hvede, rug og triticale.

Cerone kan anvendes fra vækststadie 33, men vil typisk blive anvendt senere for at udnytte mulighederne for at reducere både strå- og aksnedknækning. I alle kornarter – undtagen havre – kan Cerone anvendes helt frem til vækststadie 49. Generelt kan man sige: Jo tidligere behandling, des større reduktion af højdevæksten. Jo senere behandling, des bedre effekt på aksnedknækning.

Byg

I byg er Cerone selvskreven og det mest udbredte vækstreguleringsmiddel gennem de seneste år. Her kommer Cerone til sin ret i både vår- og vinterbyg.

Det er oplagt at benytte de fordele, der ligger i at kombinere en svampebekæmpelse i vækststadie 45-49 med vækstregulering. Cerone sammen med Prosaro eller Proline Xpert er blandt de bedste løsninger.

Rug

Cerone er ligeledes almindeligt anvendt i rug med gode resultater til følge. I rug er det særlig vigtigt at sørge for at undgå lejesæd, som kan være ødelægende for afgrøden. Rug er samtidig ganske modtagelig over for vækstregulering, hvorfor det er ekstra vigtigt at tage sig i agt for at behandle på en stresset afgrøde, se nærmere i afsnittet ”Praktiske forhold”.

Rug beregnet til brød må ikke behandles.

Hvede

I Tyskland blandes Cerone og Moddus® M ofte i vinterhvede for at sikre en opretstående afgrøde. Det kan der være grund til at se nærmere på, også i Danmark.

Fra Tyskland er der gode erfaringer med at anvende Moddus® og Cerone sammen med svampebekæmpelse. De to vækstreguleringsmidler har været udsprøjtet enten sammen eller på forskellige tidspunkter. Forsøg har vist betydelig reduktion i plantehøjden. Doseringerne svarer til 0,3 Moddus® M og 0,4 Cerone af de produkter, der anvendes i Danmark.

 

Praktiske forhold

Nogle praktiske forhold ved anvendelsen af Cerone er vigtige at holde sig for øje. Produktet skal anvendes på afgrøder i god vækst. Undlad behandling ved tegn på stressede afgrøder, f.eks. på grund af tørke eller temperaturer over 25ºC. Behandling tidligt på dagen med temperaturer fra 12 grader vil give de bedste resultater. Cerone kan blandes med gængse svampe- og insektmidler. Bland ikke med med mikronæringsstoffer på saltform. Ukrudtsmidler og Cerone skal heller ikke blandes.

Cerone udsprøjtet alene, tilsættes sprede/klæbemiddel: Det er ikke nødvendigt i blanding med svampemidler.

 Moddus® reg af Syngenta

Copyright © Bayer AG