onsdag, 26. september 2018

Optimal ukrudtsbekæmpelse med Cossack OD

Cossack OD er den sikre og robuste partner til ukrudtsbekæmpelsen i hvede, rug og triticale.

Tidlig ukrudtsbekæmpelse er sikker og effektiv ukrudtsbekæmpelse

Den sikreste bekæmpelse af græsukrudt får du ved at behandle, så snart ukrudtet er i aktiv vækst, og det er før end du sikkert regner med. I de seneste par vækstsæsoner med en mild vinter har sidste del af marts været optimal. Så vær klar til at behandle tidligt. Husk at Cossack også bekæmper alt det bredbladede ukrudt i marken.

Tidlige behandlinger kræver noget ganske særligt af det anvendte ukrudtsmiddel, nemlig sikker effekt under alle forhold. Dette får du ved at vælge Cossack mod græsukrudt. Cossack er det mindst temperaturfølsomme græsukrudtsmiddel til forårsbrug. Det er testet i mange forsøg og nu i gennem 3 vækstsæsoner af danske landmænd. Cosack OD kræver kun 6-70 C graders lufttemperatur og vækst i ukrudtet, som kan afgøres ved, om der enten er grønne blade og/eller hvide rodspidser, når ukrudtet trækkes op. Solskinsdage sidst i marts er erfaringsvist optimalt, så gør det ikke noget, at der er 1-2 graders frost i de allertidligste morgentimer.

Cossack OD er et meget robust middel mod rajgræs

Cossack OD har en meget god effekt på både alm. rajgræs og italiensk rajgræs - under alle forhold. Det viser både forsøg og erfaring. Billedet viser resultatet af et forsøg med faldende dosering imod rajgræs, hvor højeste dosering er anvendt nederst og ingen behandling øverst i billedet.  Det er tydeligt, når dosen bliver for lav, stopper effekten brat for de forskellige løsninger. For Cossack OD sker det lige under teksten, og det er let at se, at Cossack OD bekæmper rajgræsset langt bedre end de andre løsninger i forsøget.


Sprøjtet d. 2/4, forsøg ved 2016 ved Agronova/Gefion

Cossack OD bekæmper enårig rapgræs

Enårig rapgræs er endnu en gang blevet opgjort til Danmarks mest almindelige græsukrudtsart. Når der vælges en ukrudtsløsning til markerne, skal der derfor naturligvis også være høj effekt mod enårig rapgræs. Ved at vælge Cossack OD, sikrer du dig fuld bekæmpelse af enårig rapgræs og de øvrige græsser i marken.


Det er tydeligt at se, hvortil hveden er behandlet med Cossack

Som forsøgene og efterhånden også mange års erfaring viser, skal der lidt særligt til for at bekæmpe enårig rapgræs. Dette særlige er mesosulfuron, og det findes i tilstrækkelige mængder i både Cossack OD og Atlantis OD. Anvendes Atlantis OD i blanding med andre produkter, skal der altid anvendes mindst 0,5 l/ha Atlantis OD for at sikre tilstrækkelig god effekt imod enårig rapgræs.

Vælg Cossack OD som basis i din ukrudtsstrategi

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan du nemt og effektivt kan få en ren vintersædsmark og dermed det optimale udbytte.

Tabellen viser forslag til opfølgning på en efterårsbekæmpelse.

Er der ikke foretaget en efterårsbekæmpelse, anbefaler vi en behandling med 0,6-0,9 l Cossack OD, dette vil løse de fleste ukrudtsproblemer.

 

Cossack OD - God effekt på vanskelige arter

Er der problematisk ukrudt i markerne, som f.eks. væselhale og gold hejre, har forsøg og erfaringer i praksis vist, at Cossack OD bør være en del af strategien for at minimere problemet. Det er ikke muligt at bekæmpe væselhale fuldstændigt med kemi i foråret, men som billederne herunder viser, kan Cossack OD i fuld dosis ved vækststart, fulgt op af Monitor ca. 14 dage senere sikre, at der er en afgrøde at høste uden væsentligt udbyttetab.

Bayer forsøg udført af LMO’s forsøgafdeling i 2016, 1 forsøg

Cossack OD - meget bred løsning mod agerrævehale

Agerrævehale er desværre en art i fremgang på de sværere jordtyper. Du skal gøre alt, hvad der står i din magt for at undgå den etablerer sig på dine marker, for så kommer du aldrig af med denne yderst vanskelige art igen. Cossack OD er et stærkt valg mod agerrævehale, som forsøgene herunder viser, og bør anvendes, når der er en bred bestand af græs og tokimbladet ukrudt i markerne. Er der kraftige bestande af agerrævehale i marken, eller er de store på sprøjtetidspunktet, så bør der anvendes Atlantis 0,9 l/ha + 0,5 l Mero olie.


De nyeste forsøg med bekæmpelse af agerrævehale i Danmark er fra 2014.

Resultater fra Sverige med de samme midler bekræfter fortsat disse tal.

Copyright © Bayer AG