onsdag, 21. marts 2018

Folicur Xpert - den bedste beskyttelse af din raps!

Med sidste års nye udvidede godkendelse af Folicur Xpert er produktet blevet endnu bedre løsning i raps og frøgræs.

I raps er Folicur Xpert som det eneste middle godkendt til også at bekæmpe lys bladplet.

I frøgræs har Folicur Xpert fået en godkendelse. Her vil produktet være et oplagt valg til at bekæmpe de gængse sygdomme. Effektivitetsvurderingen for Folicur Xpert angiver god effekt på rust, meldug og bladpletsygdomme i frøgræs. Særlig på bladpletsygdomme giver Xpert-løsningen en fordel i forhold til den rene Folicur.

 

Folicur Xpert bibringer et nyt effektivt aktivtstof i raps

Folicur Xpert består af:

  • 2/3 Folicur (tebuconazol) som hidtil har været det stærkeste middle i raps
  • 1/3 Proline (prothioconazol) som er et nyt og endnu stærkere aktivstof i raps

Proline-delen gør den rene Folicur endnu stærkere mod:

  • Knoldbægersvamp
  • Lys bladplet
  • Rodhalsråd (phoma)

Med de seneste års milde vintre ses stigende problemer med phoma og lys bladplet. Disse bør bekæmpes ved vækststart i foråret med Folicur Xpert. Folicur Xpert er mere effektiv end andre løsninger imod den meget tabsvoldende knoldbægersvamp, og samtidig opnås en bedre langtidseffekt mod skulpesvamp i forhold til den rene Folicur/(Orius).

Se etiketten her.

Copyright © Bayer AG