onsdag, 26. september 2018

Græsukrudt skal også bekæmpes i vårbyg

Hussar Plus OD er det eneste ukrudtsmiddel, der bekæmper både græsser og tokimbladet ukrudt i vårbyg.
Label for Hussar Plus

Græsukrudt er et stigende problem, og det skal også bekæmpes i vårbyg. Det kan kun ske med Hussar Plus OD, som sørger for, marken ikke er grøn i bunden. Det letter høsten og øger kapaciteten. Hussar Plus OD er en ny formulering og er mindre følsom overfor lave temperaturer. Behandling foretages optimalt, når kornet har 3-5 blade.

Hussar Plus OD bekæmper næsten også alt bredbladet ukrudt og i kombination med DFF giver det en komplet løsning i vårbyg. Hussar Plus OD kan også blandes med Buctril, Pixxaro, Zypar og starane-midler.

Hussar Plus OD – nyt produkt, ny dosering

Hussar Plus OD er lidt anderledes formuleret end Hussar OD. Indholdet af iodosulfuron er kun halvdelen af den velkendte Hussar OD. Derfor skal Hussar Plus OD anvendes med dobbelt dosis i forhold til, hvad du er vant til. Eksempelvis skal 70 ml Hussar OD modsvares af 140 ml Hussar Plus OD.

Illustration, der viser

Illustration: 50ml Hussar OD modsvarer 100ml Hussar Plus OD
Copyright © Bayer AG