onsdag, 26. september 2018

Input - nyt våben mod svampesygdomme

Med Input har landbruget fået et nyt våben mod svampesygdomme i korn. Input indeholder to aktivstoffer, prothioconazol og spiroxamin, og må anvendes i hvede, byg, rug og triticale fra stadie 30.
Hvid flaske med 5 liter Input EC 406 svampemiddel fra Bayer

Nyt aktivstof

Aktivstoffet spiroxamin, som indgår i Input, er nyt på det danske marked, men velkendt for andre europæiske lande.

Med godkendelsen af Input introduceres en ny effektiv løsning til svampebekæmpelse i korn fra stadie 30.

Bredt og robust produkt

Aktivstoffet prothioconazol er meget velkendt på det danske marked og indgår blandet andet i produkterne Proline, Proline Xpert, Prosaro og Foliur Xpert. Kombinationen af aktivstofferne spiroxamin + prothioconanzol gør netop Input til en robust og bred løsning mod meldug, knækkefodsyge, septoria, rustsvampe, hvedebladplet (DTR).

Skema over Inputs effekt på svampesygdomme i hhv hvede og byg

Virkemåde

Input virker både forebyggende og kurativt mod en række svampesygdomme. Begge aktivstoffer virker systemisk og fordeles i bladene med saftstrømmen. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium. Input bør anvendes ved begyndende angreb eller efter udslag fra prognosemodeller baseret på risikovurdering.

Resistens

De to aktivstoffer i Input tilhører to forskellige resistensgrupper.

Spiroxamin hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 5). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være lav til moderat. Prothioconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC gruppe 3). Risikoen for resistensudvikling hos denne gruppe vurderes at være moderat.
De to grupper virker biokemisk forskelligt, og der er ingen krydsresistens mellem aminer og triazoler.

Blandbarhed

Input kan blandes med relevante herbicider, fungicider og vækstreguleringsmidler samt med mangan af god kvalitet. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Graf viser at Input er super effektiv til bekæmpelse af meldug
Copyright © Bayer AG