fredag, 25. maj 2018

Afslut hvedesprøjtningen med flest mulig aktivstoffer

Den afsluttende akssprøjtning i hveden har til formål at holde planterne og blade sunde så lang tid som mulig, for at opnå den bedste kernekvalitet og udbytte. Udover septoria svampen, som er den mest udbyttekrævende sygdom i hvede, så skal der også holdes godt øje med hvedebladplet, brunrust og aksfusarium.
Illustration

Prosaro og Proline Xpert fundamentet i hvede gennem gange år

Prosaro og Proline Xpert, som begge indeholder to af de stærkeste triazoler, har de seneste mange år været fundamentet i hvedesprøjtningerne. Begge produkter har udover en god effekt på septoria også rigtig god effekt på netop hvedebladplet, brunrust og fusarium.

Tankblanding sikre bred effekt

De senere år har vores anbefaling været at tankblande Prosaro eller Proline Xpert med Bell/Viverda til akssprøjtningen. Denne tankblanding, hvor fokus ligger på de tre nævnte sygdomme plus septoria, har i landsforsøgene vist sig at øge udbyttet i forhold til at anvende Viverda alene. Ved at anvende denne tankblanding anvendes 4 til 5 forskellige aktivstoffer, som hver især har sine fordele på de forskellige sygdomme, og dermed sikres den bredest samlede effekt.

Flere aktivstoffer mindsker resistens udviklingen

En anden meget vigtig fordel ved at anvende forskellige aktivstoffer med forskellige virkemekanisme er at mindske risikoen for udvikling af resistens og dermed fastholde virkning af midlerne på et højt niveau. Ved at blande opnås en effektiv back up mellem aktivstofferne, så ingen sygdomme slipper igennem og ødelægger hvedens blade, som er ”motoren” for kerneudbyttet til høst.

Skema

For at sikre en god afsætning på de 2-3 øverste blade anbefales min. 200 liter vand/ha til akssprøjtning. Akset, som er lodret stående, kan være rigtig svært at få afsat sprøjtevæsken på. Her kan anbefales at anvende en vinklet dyse, og dermed sikre en bedre afdækning mod fusarium og andre skimmelsvampe som kan angribe akset.

Med Prosaro eller Proline Xpert til akssprøjtningen, opnås en meget bred effekt mod svampesygdomme. Samtidig er det en økonomisk attraktiv løsning, som bidrager til et godt nettomerudbytte.

graf 

graf

Viverda®, Bell® BASF

Copyright © Bayer AG