tirsdag, 26. juni 2018

Sygdomme i hestebønner

Det tørre og varme vejr har resulteret i, at sygdommene udvikler sig langsomt i hestebønnerne i år, men nu ses begyndende angreb af chokoladeplet og i mindre grad hestebønnebladplet.

I hestebønnerne betyder det varme vejr og den manglende nedbør, at blomstringsperioden nok bliver lidt kort med manglende bælgsætning til følge. Modsat ses der også blændende flotte marker på god jord, og hvor der kan vandes.

Flere sygdomme kan angribe hestebønner

Chokoladeplet
Symptomerne er runde chokoladebrune pletter, som er omgivet af en rødlig eller grålig rand. Under fugtige og varme forhold flyder pletterne sammen, og bladene visner. Til sidst kan hele planten visne. Chokoladeplet kan angribe hele planten, blade, stængler, blomsterstande og bælge.


Hestebønnebladplet
Symptomerne er lig ærtesyge på ærter; brune pletter på blade og bælge ligesom der ses aflange pletter på stænglerne. I slutfasen ses pyknider, sorte prikker. Pletterne forstørres efterhånden, som sygdommen tager over og på rødderne ses brunfarvning.

Vikkeskimmel
Optræder også nu og da, men med det nuværende middelvalg i hestebønner er det ikke muligt at foretage en effektiv bekæmpelse.

Rust
Forekommer ofte i hestebønner. På trods af at sygdommen kommer sent, kan den alligevel reducere udbyttet.

Chokoladeplet, rust og hestebønnebladplet er de vigtigste sygdomme, idet angreb kan blive meget kraftige under de rette vejrforhold og resultere i stærk nedsatte udbytter.

Folicur Xpert godkendt til mindre anvendelse i hestebønner

Folicur Xpert er blevet godkendt til mindre anvendelse i hestebønner. Der må max anvendes 1,56 l/ha enten i en eller to behandlinger.

Forsøgene fra 2017, som er gengivet i Oversigt over Landsforsøgene 2017, viser, at Folicur Xpert kom bedst ud både ved en og to behandlinger med 0,5 l/ha i første behandling i st. 61 og igen 14 dage senere. I gennemsnit gave det et merudbyttet på 5,9 hkg pr ha i 4 forsøg. I et af forsøgene var angreb af sygdomme svage, men alligevel blev merudbytterne for 2 x 0,5 l/ha Folicur Xpert på ikke mindre end 4,1 hkg pr ha.


Folicur Xpert indeholder 2 velkendte aktivstoffer prothioconazol med god langtids effekt og tebuconazol, som samlet beskytter mod både chokoladeplet, bladplet og rust. Sygdomme som ofte optræder i hestebønner.

Det tørre vejr og den langsommere udvikling af især chokoladeplet har bevirket, at man afventer angreb, inden der behandles. De første symptomer ses nu på de nederste blade, og det er tid at udføre den første af to sprøjtninger.

Brug 0,5 l/ha Folicur Xpert i denne uge og følg op om ca. 2 uger med samme dosis i st. 69 ved afsluttende blomstring.  Den sidste sprøjtning er især vigtig mod rust, som ofte kommer sent. 

I flere marker er blomstring afsluttet, og 2 sprøjtninger er derfor ikke muligt inden sprøjtefristen, som er st. 71. Under disse forhold vælges en sprøjtning med 0,5-0,7 l/ha Folicur Xpert i st. 69-71. De seneste års forsøg har vist, at især den sene sprøjtning har været den, som har givet det højeste merudbytte.

Der er god økonomi i at holde hestebønnerne fri for svampesygdomme, og her er Folicur Xpert det oplagte valg, da det bekæmper hele spektret.

Husk også at få lusemiddel med, hvis der er angreb på 10-15 % af planterne og begyndende kolonidannelse. 

Husk også at bekæmpe ukrudtet i hestebønner

Hestebønner konkurrerer dårligt med ukrudtet, og derfor er en effektiv bekæmpelse bydende nødvendigt. Flere har kun sprøjtet med Roundup lige før fremspiring, men efterfølgende er nyt ukrudt som melder, spildraps m.m. spiret frem og konkurrerer nu med hestebønnerne. For at undgå dette bør ukrudtsbekæmpelse i hestebønner indeholde et jordmiddel som fx Fenix, der sikrer effekt på ukrudt, som spirer efterfølgende. Bare 1,0-1,25 l/ha Fenix tilsat Roundup yder den nødvendige effekt mod ny fremspiret ukrudt.

Copyright © Bayer AG