torsdag, 28. februar 2019

Hold øje med grove græsser i vinterhveden

Det er endnu så tidlig på sæsonen, at vi stadig skriver februar i kalenderen, men vejret minder mest af alt, om det vi ser i slutningen af marts, og markernes kondition er derfor også derefter mange steder. Men hvad skal vi så gøre og holde øje med lige nu?

Det vigtigste lige nu er at gå en tur i markerne og skabe sig et overblik over problemerne derude, så vi både er rettidige, og benytter det rigtige produkt, når bekæmpelsen foretages.

Selvom det er lunt i vejret, så halter jordtemperaturen stadig efter. I en mark ved Skibby målte vi temperaturen til 4,8oC i 10 centimeters dybde med et jordtermometer. Har man ikke sådan et værktøj ved hånden, er målinger over jordtemperaturen tilgængelige på www.LandbrugsInfo.dk. Som det ses af figuren nedenfor, ligger disse målinger tæt på, hvad man kan finde i marken også. 

  
Kilde: www.Landbrugsinfo.dk

 

Meget ukrudt gror ikke ved denne jordtemperatur, heriblandt mange bredbladede arter og rajgræs. Med en solid indsats i efteråret kan det derfor også være en god ide at trække sprøjtningen lidt endnu, hvis fremspiringen af ukrudt ikke er særlig stor. I marker, der er sået tidlig og eksempelvis kun er behandlet med DFF i efteråret, vil ukrudtsfremspiringen dog være større, og behandling kan allerede nu være aktuel. Cossack har god effekt på en bred vifte af bredbladede arter, samtidig med den gode græseffekt bibeholdes. Det er derfor fornuftigt at benytte Cossack som basismiddel og senere følge op med et andet bredbladet produkt, hvis det er nødvendigt.

De fleste græsser er i vækst

Lige nu er de fleste græsser i vækst, og derfor skal vi også holde skarpt øje med dem. Vælg derfor et græsmiddel, der passer til din bedrift, da disse arter er de absolut vigtigste at have styr på.

Enårig rapgræs er en af de mest udbredte arter på landsplan, men også den vi lettest kan kontrollere med bl.a. Cossack, Atlantis og Hussar Plus. Den vokser selv ved lave temperaturer og har sandsynligvis groet i det skjulte henover vinteren. Vi ser derfor et veludviklet rodnet, men det er dog stadig en art, vi kan kontrollere med ovennævnte produkter, og bekæmpelse af disse haster ikke endnu.

Rajgræs findes også som ukrudt over hele landet, men er særlig vigtig at bekæmpe i sædskifter, hvor den indgår som afgrøde. Med det nuværende vejr er væksten i rajgræsset dog ikke kommet rigtig i gang, og vi kan de fleste steder afvente lidt højere jordtemperaturer, før vi sætter ind mod denne.

Væselhale og agerrævehale er de vigtigste at holde øje med nu. En tidlig indsats og solide doseringer er altafgørende for god effekt mod disse arter. Ved et besøg i en hvedemark ved Skibby, Nordsjælland, er der stor forekomst af Væselhaler, og nærmere undersøgelse af disse viste, at de allerede var i god vækst, som det ses af de hvide rødder på nedenstående billede. Det samme problem er konstateret på Djursland, hvor væselhalerne i en mark ikke var særlig store omkring juletid, men nu har udviklet sig til relativt store tuer.

 

 

Billede: Væselhale i vækst ved Skibby, Nordsjælland i uge 9.

Hvis der ikke er anvendt SU-midler i efteråret, kan Atlantis og Cossack anvendes mod væselhale nu – maks. doseringen er 0,9 l/ha, og den aktuelle dosering bør nærme sig denne, hvis væselhalerne er i god vækst. Forsøg har vist en mereffekt på 5-15% ved at tilsætte 10 kg N i flydende form til produkterne, men det bør dog kun bruges, hvor problemerne er store, da forbigående svidninger på afgrøden kan forekomme. Det anbefales ikke at tilsætte gødning mod enårig rapgræs og rajgræs, da effekten af produkterne i forvejen er tilstrækkelig.

Det er vigtigt at opnå god effekt på væselhalerne, så de går ud og ikke kun bliver hæmmet i væksten. Ved en hæmning kan planterne i visse tilfælde stadig sætte frø, og derved holdes puljen i frøbanken ved lige, hvilket kun giver problemer i de efterfølgende år. Væselhale frø kan overleve flere år i jorden, så første skridt er at forhindre frøsætning fra planterne.  

Billede: Væselhale, i en hvedemark, bekæmpet med 0,9 l/ha Cossack + 0,5 l/ha Mero + 10 kg N. Foto fra 2018.  

 

Sprøjteteknik

Afgrøderne er kraftige, og vi har fået henvendelser, om dette kan påvirke afsætning af middel på ukrudtsplanterne. Det kan være et problem, men vil oftest kunne imødegås ved f.eks. at reducere hastigheden og herved sørge for ekstra god dækning. Der er dog mange forskellige typer sprøjter og dyser, så den bedste måde vil variere i hvert enkelt tilfælde.

Næste opdatering fra ukrudts-fronten bliver i starten af marts, hvor vi forventer, der for alvor vil komme gang i væksten, og der vil vi igen sætte fokus på, hvad du kan gøre for at opnå den bedste løsning. 

Copyright © Bayer AG