mandag, 25. marts 2019

MaisTer: Ukrudtet forsvinder! - helt enkelt

MaisTer indgår som en fast bestanddel i arbejdet med at holde majsmarken fri for ukrudt. Det viser både forsøgene og praktiske erfaringer gennem mange år. Derfor siger vi: Ukrudtet forsvinder - så enkelt er det!
Majsmark

Vigtigt at huske på

  • Der er græs i alle marker - husk MaisTer
  • MaisTer er stærk mod langt det meste tokimbladede ukrudt
  • MaisTer bekæmper storkenæb på ægte kimbladestadie
  • Første sprøjtning skal udføres på ukrudtets kimbladstadie
  • Intervallerne imellem 1. og 2. sprøjtning bør højst være 14 dage - 10-12 dage er optimalt
  • Dosis skal justeres efter ukrudtets størrelse - hæv dosis hvis ukrudtet har fået løvblade

Vær på forkant

Rettidighed er vigtigt i ukrudtsbekæmpelsen. Det gælder i særlig grad for storkenæb, der betragtes som en vanskelig art at bekæmpe.
Der kan opnås en god effekt mod storkenæb ved at anvende MaisTer, når ukrudtet står med kimblade. Ved for sen kørsel på store planter kan med fordel tilsættes Fighter, når temperaturen er gunstig.

Ukrudtsstrategi for majs

Copyright © Bayer AG