DK Expectation
DK Expectation er en robust og hurtigt voksende sort med TuYV tolerance og delvis tolerance mod kranskimmel. Sorten har effektiv kvælstofudnyttelse ved lav kvælstofforsyning og god tolerance overfor skadedyr i fremspiringsfasen.
Dekalb sæk med DK Expectation
Agronomi
Efterårsvækst
Kompakt
Vinterfasthed
Rigtig god
Tidlighed ved blomstring
Tidlig
Plantehøjde
Høj
Lejesæd
Lav
Olieindhold
Højt
Skulpeopspringsresistens
Ja
Resistens mod lys bladplet
God
Phomaresistens
Særdeles god
Nøgleegenskab
Ikon med hurtig voksende rapsplante

Hurtig efterårsvækst

Sorterne har en kraftig vækst igennem efteråret og er dermed velegnede til både normal og sen såning samt såning under vanskelige forhold.

Ikon med et blåt skjold, hvor der står TuYV indeni

TuYV resistens

Rapsrødsot forårsages af Turnip Yellow Virus, som overføres til planterne af ferskenbladlus. TuYV resistensgenet beskytter ikke mod bid fra ferskenbladlusene, men gør planterne mere modstandsdygtige mod, at selve infektionen udvikler sig yderligere, så infektionen bremses.

Ikon med et stor N med et flueben i nederste højre hjørne

Nitrogen effektiv

Rapsens evne til at opretholde udbytteniveauet ved reduceret kvælstofforsyning.

Ikon med en rapsplante og et termometer

Vinterfasthed

Sorterne testes i lande, der har hårdere vintre end i Danmark for at være sikker på, at sorterne kan klare en hård dansk vinter.

Ikon med et blåt skjold, hvor der står Rlm7 indeni

Dobbelt phomaresistens

Kombinationen af den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens og den polygene (kvantitative) resistens giver en enestående beskyttelse mod rodhalsråd.

Ikon med en rapsskulpe, der drysser frø ud af

Skulpeopspringsresistens

Genetisk resistens der holder skulperne sammen, så dryssespild og udbyttetab undgås op til og ved høst. Skulpeopspringsresistens giver øget fleksibilitet i høst og færre spildplanter i det efterfølgende sædskifte.

Ikon med dråbe med et plus i øverste højre hjørne

Højt olieindhold

Sorter med særlig højt olieindhold.

Tekniske anbefalinger

  • Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-40 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 20-30 pl./m2
  • Egnet til normal og sen såning

Dekalb rapssække står på ladet af en pickup
DEKALB rapssorter

På DEKALBs produktblad finder du en oversigt over de forskellige rapssorter samt dyrkningstips og anbefaling til såtidspunkter.

Christian, Klaus og Jens-Richardt står i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt en af vores dygtige konsulenter i marken.