DK Plasma
DK Plasma er en kålbroktolerant sort, der kan etableres på arealer med høj risiko for kålbroksmitte. Sorten er hurtigt voksende og egner sig godt til sen såning og udfordrende lokaliteter. Den har en rigtig god sygdomsprofil mod især phoma og lys bladplet.
Dekalb sæk med DK Plasma
Agronomi
Efterårsvækst
Hurtig
Vinterfasthed
Rigtig god
Tidlighed ved blomstring
Medium-tidlig
Plantehøjde
Mellem
Lejesæd
Lav
Olieindhold
Højt
Skulpeopspringsresistens
Ja
Resistens mod lys bladplet
God
Phomaresistens
Rigtig god
Nøgleegenskab
Ikon med hurtig voksende rapsplante

Hurtig efterårsvækst

Sorterne har en kraftig vækst igennem efteråret og er dermed velegnede til både normal og sen såning samt såning under vanskelige forhold.

Ikon med knolde på rødder, der symboliserer kålbrok

Kålbroktolerance

Kålbroktolerance sikrer udbyttet på kålbrokinficerede arealer.

Ikon med en rapsplante og et termometer

Vinterfasthed

Sorterne testes i lande, der har hårdere vintre end i Danmark for at være sikker på, at sorterne kan klare en hård dansk vinter.

Ikon med et blåt skjold, hvor der står Rlm7 indeni

Dobbelt phomaresistens

Kombinationen af den specifikke (kvalitative) RLM7 resistens og den polygene (kvantitative) resistens giver en enestående beskyttelse mod rodhalsråd.

Ikon med en rapsskulpe, der drysser frø ud af

Skulpeopspringsresistens

Genetisk resistens der holder skulperne sammen, så dryssespild og udbyttetab undgås op til og ved høst. Skulpeopspringsresistens giver øget fleksibilitet i høst og færre spildplanter i det efterfølgende sædskifte.

Ikon med dråbe med et plus i øverste højre hjørne

Højt olieindhold

Sorter med særlig højt olieindhold.

Tekniske anbefalinger

  • Plantebestand: Alm. rækkesåning: 30-40 pl./m2 – Gruppesåning (50 cm rk.): 20-30 pl./m2
  • Bør først etableres ultimo august for at minimere kålbrokangreb
  • Placer evt. 15 kg N/ha ved sen såning

Dekalb rapssække står på ladet af en pickup
DEKALB rapssorter

På DEKALBs produktblad finder du en oversigt over de forskellige rapssorter samt dyrkningstips og anbefaling til såtidspunkter.

Christian, Klaus og Jens-Richardt står i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt en af vores dygtige konsulenter i marken.