Produktlabel fro Monceren fra Bayer

Monceren DS 12,5 - sund kartoffelmark uden rodfiltsvamp

Monceren DS 12,5 er et bejdsemiddel til kartofler. En effektiv bejdsning med Monceren sikrer dine kartofler imod angreb af rodfiltsvamp, og giver dermed en bedre og mere ensartet fremspiring. Monceren sikrer dig et højere udbytte, samt en bedre størrelsesfordeling.

Hvorfor vælge Monceren DS 12,5?

Ved at bruge Monceren til bejdsning af dine kartofler opnår du:

  • Høj effekt og højere udbytter
  • Højere stivelsesprocent
  • Færre grønne og deforme knolde
  • Ingen lugt og smag efter bejdsning
  • Meget skånsom mod kartoflerne 

Effektiv bejdsning giver et sikkert merudbytte

En effektiv bejdsning giver et sikkert merudbytte. Forsøg viser, at et merudbytte på 20-40 hkg er almindeligt. Hertil skal så lægges en stigning i stivelsesindholdet på 0,5 %, samt mindre risiko for deforme og grønne knolde.

Få en sund kartoffelmark uden rodfiltsvamp

Bejdsning af læggekartoflerne sikrer udbytte og kvalitet. Rodfiltsvamp er kendt af de fleste kartoffelavlere som en svampesygdom, der årligt vender tilbage med varierende styrke.

Rodfiltsvamp medfører ofte forsinket fremspiring i forhold til sunde planter. Et andet resultat af angreb er flere grønne og deforme knolde, lavere udbytte og lavere stivelsesprocent.

Her er forskellen på Monceren DS og FS?

Monceren findes i to versioner - FS & DS.


Monceren FS
Monceren DS
Sygdomme
Rodfiltsvamp 
Rodfiltsvamp
Skadedyr 
Ingen effekt
Ingen effekt
Formulering
Flydende
Pulver
Indhold
250 g pencycuron /l
125 g pencycuron /kg
Dosering
Maksimalt 1,8 l/ha
Maksimalt 6 kg/ha
Væskemængde
Hardi-anlæg 60-70 l/ha 
Rullebord 0,6-1 l/t kartofler
Pulver
Kvalitet af læggekartofler  Kun sundt læggemateriale, der er opbevaret under optimale forhold, bør bejdses og anvendes til læggemateriale

 

Illustration

Brochure om Monceren

// Download brochure om Monceren her

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG