Produktlabel fro Monceren fra Bayer

Monceren DS 12,5 - sund kartoffelmark uden rodfiltsvamp

Monceren DS 12,5 er et bejdsemiddel til kartofler. En effektiv bejdsning med Monceren sikrer dine kartofler imod angreb af rodfiltsvamp, og giver dermed en bedre og mere ensartet fremspiring. Monceren sikrer dig et højere udbytte, samt en bedre størrelsesfordeling.

Hvorfor vælge Monceren DS 12,5?

Ved at bruge Monceren til bejdsning af dine kartofler opnår du:

  • Høj effekt og højere udbytter
  • Højere stivelsesprocent
  • Færre grønne og deforme knolde
  • Ingen lugt og smag efter bejdsning
  • Meget skånsom mod kartoflerne 

 

Aktivstoffer

Monceren DS 12,5 indeholder et aktivstof: Pencycuron. 

 

Godkendte afgrøder 

  • Kartofler

 

Anvendelse af Monceren DS 12,5

Afgrøde
Dosering
læggekartofler

200 g. Monceren DS 12,5 pr. 100 kg. læggekartofler.

F.eks. ved anvendelse af 20 hkg. læggekartofler pr. ha., forbruges således 4,0 kg Monceren DS 12,5 pr. ha.

Der anvendes maksimalt 6 kg/ha.

  

Tankblanding med Monceren DS 12,5

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende sygdomme anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Monceren FS 250 kan blandes med Prestige FS 370. 

 

Her er forskellen på Monceren DS og FS?

Monceren findes i to versioner - FS & DS.


Monceren FS
Monceren DS
Sygdomme
Rodfiltsvamp 
Rodfiltsvamp
Skadedyr 
Ingen effekt
Ingen effekt
Formulering
Flydende
Pulver
Indhold
250 g pencycuron /l
125 g pencycuron /kg
Dosering
Maksimalt 1,8 l/ha
Maksimalt 6 kg/ha
Væskemængde
Hardi-anlæg 60-70 l/ha 
Rullebord 0,6-1 l/t kartofler
Pulver
Kvalitet af læggekartofler  Kun sundt læggemateriale, der er opbevaret under optimale forhold, bør bejdses og anvendes til læggemateriale

  

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.


Produktet er afmeldt og må bruges indtil 1. november.
Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket

Ikon med folder
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG