Produktlabel for Monceren fra Bayer

Monceren FS 250 - flydende bejdsemiddel til kartofler

Monceren FS 250 er et flydende bejdsemiddel, som sikrer dig en sund kartoffelmark uden rodfiltsvamp. Med Monceren får dine kartofler en bedre og mere ensartet fremspiring, som sikrer dig et højere udbytte, samt en bedre størrelsesfordeling.

Monceren FS 250 - Lang virkningstid overfor rodflitsvampe

Monceren FS 250 er et kontaktmiddel (har ingen systemisk virkning) med lang virkningstid overfor kartoflens rodfiltsvamp. For at opnå en god effekt, er det afgørende med en jævn fordeling af midlet på knoldene. Ved behandlingen opnås såvel god virkning mod den knoldbårne smitte samt tillige nogen virkning mod den jordbårne smitte.

 

Hvorfor vælge Monceren FS 250?

Ved at bruge Monceren til bejdsning af dine kartofler opnår du:

  • Høj effekt og højere udbytter
  • Højere stivelsesprocent
  • Færre grønne og deforme knolde
  • Ingen lugt og smag efter bejdsning
  • Meget skånsom mod kartoflerne

 

Aktivstoffer

Monceren FS 250 indeholder et aktivstof: Pencycuron.

 

Godkendte afgrøder

  • Kartofler

 

Anvendelse af Monceren FS 250

Afgrøde Skadevolder
Dosering
Tidspunkt og metode
Kartofler
Rodfiltsvamp
(Rhizoctonia solani)

60 ml/100 kg. kartofler 1,8 l/ha. ved 3 tons knolde/ha (450 g pencycuron/ha. ved 3 tons knolde/ha.)

Anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen med specialudstyr, eller på rullebord ved udsortering i lagerhus

 

Tankblanding med Monceren FS 250

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende sygdomme anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere.

  

Her er forskellen på Monceren DS og FS?

Monceren findes i to versioner - FS & DS.

  Monceren FS
Monceren DS
Sygdomme
Rodfiltsvamp
Rodfiltsvamp
Skadedyr
Ingen effekt
Ingen effekt
Formulering
Flydende
Pulver
Indhold
250 g pencycuron/l
125 g. pencycuron/kg
Dosering
Maks. 1,8 l/ha
Maks. 6 kg/ha. 
Væskemængde
Hardi-anlæg 60/70 l/ha
Rullebord 0,6 l/t kartofler 
Pulver
Kvalitet af læggekartofler
Kun sundt læggemateriale, der er opbevaret under optimale forhold, bør bejdses og anvendes til læggemateriale

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Produktet er afmeldt og må bruges indtil 1. november.

 

 

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket

Ikon med folder
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG