Gaucho produktlabel

Gaucho - beskytter bederoefrø mod skadedyr

Gaucho er et insektmiddel til professionelt brug. Gaucho beskytter bederoefrø mod skadedyr i den første del af vækstsæsonen.

Gaucho WS 70 insektmiddel anvendes ved pillering af bederoefrø

Gaucho WS 70 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr i den første del af vækstsæsonen.

Pilleringen skal udføres på grundlag af indgået kvalitetsaftale med Bayer Crop Science.

Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Dosering af Gaucho WS 70

Gaucho WS 70 anvendes med 85 g produkt (60 g a.s.) pr. 100.000 frø (unit).

Gaucho virker mod disse insekter

Gaucho WS 70 virker mod runkelroebille samt tidlige angreb af ferskenbladlus, bedebladlus og thrips. Desuden opnås en reducerende virkning på angreb af bedeflue.

  • Bedebladlus - Aphis fabae
  • Bedefluen - Pegomyia hyoscyami
  • Ferskenbladlus - Myzus persicae
  • Runkelroebille - Atomaria linearis
  • Thrips - Thrips angusticeps

Virker både som kontakt og mavegift

Gaucho WS 70 transporteres systemisk rundt i planterne fra roeplantens rodsystem. Gaucho WS 70 virker både som kontakt og mavegift.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG