Movento - bekæmper sugende og skjulte insekter effektivt

Movento SC 100 er et effektivt middel mod sugende og skjulte lus, myg og lopper, som normalt er meget vanskelige at bekæmpe. Movento anvendes blandt andet som insektmiddel til væksthusgrøntsager og kernefrugt.

Her kan du bruge Movento

Movento SC 100 er et effektivt middel til bekæmpelse af skadedyr i kernefrugt, stenfrugt, væksthusgrøntsager, kål, salat på friland og i væksthuse samt planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Midlet bekæmper bladlus, mellus, rodlus, skjoldlus, blodlus, galgmyg og bladlopper, som normalt er meget vanskelige at bekæmpe. Movento SC 100 stopper insekternes reproduktion og beskytter planterne i hele den periode, hvor de er mest følsomme for angreb.

Movento SC 100 er derudover skånsom over for nyttedyrene og kan bruges i kombination med biologisk bekæmpelse med rovmider, guldøje, snyltehvepse, næbtæger, rovtæger og mariehøns.

 

Aktivstoffer

Movento SC 100 indeholder et aktivstof: Spirotramat.

 

Godkendte afgrøder

 • Æbler
 • Pærer
 • Kirsebær
 • Blommer
 • Hovedkål
 • Rosenkål
 • Bladkål
 • Blomsterkål
 • Salat (friland og i væksthus)
 • Prydplanter
 • Planteskolekulturer

 

Anvendelse af Movento SC 100

 • Movento optages kun igennem bladene. Det er derfor vigtigt med en god sprøjteteknik til at fordele produktet jævnt på planten.
 • Movento er fuldt systemisk både nedad og opad i planterne. Planterne skal være i god vækst for at kunne transportere Movento rundt til skud, blade, grene og rødder.
 • Distributionen af Movento fra blade til rødder og tilbage igen forventes at tage 3-4 dage i salat, 5-7 dage i kål og 7-10 dage frugttræer og træagtige planteskoleplanter. Derfor skal Movento bruges på de tidlige plantevækststadier, for at forhindre at de tidlige skadegørere udvikler sig til kolonier.

 

Afgrøde
Skadevolder
BBCH
Dosering/Vandmængde
Antal beh./Sprøjtefrist

Æbler

Uldlus (Eriousima lanigerum)
Kommaskjoldlus (Lepi-dosaphes utmi)
Rød æblebladlus (Dysaphis lanigerum) 
BBCH 69 (afblomstring)
BBCH 81 (beg. modning) 

0,75 pr. m. træhøjde
Maks. 2,25 l/ha.

Vandmængde: 300-1000 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 21 dage før høst

Æbler

Grøn æblebladlus (Aphis pomi) og andre lusearter
Æblebladgalmyg (Dasineura mali)
BBCH 69 (afblomstring)
BBCH 81 (beg. modning) 

0,5 pr. m. træhøjde
Maks. 2,25 l/ha.

Vandmængde: 300-1000 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 21 dage før høst

Pære

Røde pærebladlus (Dysaphis pyri.)
Kommskjoldlus (Lepi-dosaphes ulmi)
Pærebladlopper (Psylla pyri)

BBCH 69 (afblomstring)
BBCH 81 (beg. modning)

0,75 pr. m. træhøjde
Maks. 2,25 l/ha.
Pærebladlopper anden generation bekæmpes når de gule æg ses på skuddende.

Vandmængde: 300-1000 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 21 dage før høst

Pære

Andre bladlusarter (Aphis sp.)
Pærebladgalmyg (Dasineura pyri) 
BBCH 69 (afblomstring)
BBCH 81 (beg. modning)

0,5 pr. m. træhøjde
Maks. 2,25 l/ha.

Vandmængde: 300-1000 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 21 dage før høst

Kirsebær
Blomme

Bladlus
BBCH 69 (afblomstring)
BBCH 81 (beg. rødfarvning)

0,375 pr. m. træhøjde
Maks. 1,125 l/ha.

Vandmængde: Maks. 1500 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 21 dage før høst

Hovedkål (hvid-, spids-, rød-, og savojkål)
Rosenkål, Blomsterkål
(broccoli og blomkål)
Bladkål
(kina- og grønkål)

Bladlus, inkl. kålbladlus (Brevicoryne brassicae)
Kålmellus (Aleyrodes proletella)

BBCH 12 (andet blad udfoldet)
BBCH 49 (hovedet har den for arten typiske størrelse, form og fasthed)

0,75 l/ha.
Ved bekæmpelse af kålbladlus tilsættes sprede/klæbemiddel

Vandmængde: 500 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 3 dage før høst

Salat (væksthus og friland)

Bladlus, inkl. salatbladlus (Nasonovia ribisnigri & Macrosiphum euphorbiae)

BBCH 12 (andet blad udfoldet)
BBCH 49 (hovedet har den for arten typiske størrelse, form og fasthed)

0,45 l/ha

Vandmængde: 500 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 7 dage før høst

Salat (væksthus og friland)

Salatrodlus (Pemphigus bursarius) 

BBCH 12 (andet blad udfoldet)
BBCH 49 (hovedet har den for arten typiske størrelse, form og fasthed)

0,75 l/ha

Vandmængde: 500 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: 7 dage før høst

Prydplanter og planteskolekulturer (friland)

Bladlus
Mellus 
Før eller efter blomstring (ingen åbne blomster)

0,75 l/ha

Vandmængde: 500-1000 l

2 beh. med 14 dages interval

Sprøjtefrist: Ingen sprøjtefrist

 

Blandinger med Movento SC 100

Det anbefales ikke at blande Movento med andre midler.

 

Se hvordan det går de uheldige lus

Sådan går det uheldige lus, når de møder Movento.

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket