Folicur produktlabel

Folicur - svampemidlet med den brede virkning

Folicur er et professionelt svampemiddel med bred virkning. Midlet bekæmper en lang række vigtige sygdomme i korn, raps og frøgræs.

Folicur er et systemisk svampemiddel, der fordeles i bladene med saft-strømmen. Det virker såvel forebyggende som helbredende. Den bedste effekt opnås ved at foretage behandling på et tidligt tidspunkt i svampens udviklingsstadium.

Folicur er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, byg, havre, triticale med og uden udlæg samt raps og frøgræs.

 

Aktivstoffer

Folicur indeholder et aktivstof: Tebuconazol.

 

Godkendte afgrøder

 • Hvede
 • Rug
 • Byg
 • Havre
 • Triticale (med og uden udlæg)
 • Raps
 • Frøgræs

 

Anvendelse af Folicur

 • Folicur kan anbefales udsprøjtet når afgrøden er i vækst og temperaturen er mindst 6°C. Sørg for mindst 1 times tørvejr efter behandlingen.
 • Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte doseringer.
 • Behandling på saftspændte planter giver den hurtigste optagelse og den bedste fordeling i planterne.
 • Undgå sprøjtning under ekstreme vejrforhold, f.eks. tørke med stærkt solskin og temperatur over 25°C.

Afgrøde
Sygdomme
Tidspunkt og dosering
Vinter- og vårhvede
med og uden udlæg 

God effekt på gulrust, brunrust
Moderat effekt på meldug, hvedegråplet og hvedebrunplet
Reduktion på aksfurarium

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha
Vinter- og vårbyg
med og uden udlæg 
God effekt på bygrust
Moderat effekt på meldug
Reduktion af skoldplet og bygbladplet
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha 
Triticale
med og uden udlæg
God effekt på gulrust og brunrust
Moderat effekt på meldug og hvedebrunplet
Reduktion af skoldplet 
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha 
Rug
med og uden udlæg 

God effekt på brunrust
Moderat effekt på meldug
Reduktion af skoldplet 

Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha 
Havre
med og uden udlæg 
God effekt på kronrust
Moderat effekt på meldug
Reduktion på havrebladplet 
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha 
Frøgræs 
God effekt på rustsygdomme
Moderat effekt på meldug og bladpletsygdomme
Vækststadie 30-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha 
Raps 

Moderat effekt på rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet

Moderat effekt på storknoldet knoldbægersvamp, gråskimmel, skulpesvamp og lys bladplet

Bekæmpelse af Phoma og lysbladplet med start om efteråret Vækststadie 14-20, maks. 0,5 l/ha.
Behandling i efteråret fulgt op i foråret i vækststadie 31-32.
Maksimalt 0,7 l/ha fordelt på efterår og forår. Der må behandles én gang om efteråret og én gang om foråret.

Bekæmpelse af svampe forår
vækststadie 31-69
Maks. dosis/behandling: 0,5 l/ha
Maks. dosis/sæson: 1,0 l/ha

 

Blandinger med Folicur

Folicur kan blandes med relevante herbicider, fungicider og insekticider samt med Mangansulfat af god kvalitet. Eksempler på mulige tankblandninger:

Herbicider: Hussar OD, Starane XL, Express, Ally, Primera Super og MCPA-holdige produkter.

Fungicider: Proline, Prosaro, Folicur Xpert, strobilurinholdige produkter og andre gængse svampemidler.

Insekticider: Biscaya, Pyrethroider.

Vækstreguleringsmidler: Cerone, Moddus, Medax Top og Terpal.

Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Hvis Folicur blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer til 1 normaldosering (1 N) per sæson.

 

 

Starane XL® Corteva; Express®, Ally® FMC; Moddus® Syngenta; Medax Top®, Terpal® BASF

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG