Betanal Power produktlabel

Betanal Power - effektiv mod ukrudt i sukkerroer

Betanal Power er effektiv mod ukrudt i sukkerroer. Ukrudtsmidlet optages hurtigt i ukrudtsplanterne og har en optimal udnyttelse af aktivstofferne.

Betanal Power er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af tokimbladede ukrudt i foderroer og sukkerroer om foråret. Betanal Power har en bred virkning og er et skånsomt ukudtsmiddel, der bekæmper en lang række bredbladede ukrudtsarter i bederoer.


Aktivstoffer

Betanal Power indeholder to aktivstoffer: phenmedipham og desmedipham.

 

Godkendte afgrøder

  • Foderroer
  • Sukkerroer


Anvendelse af Betanal Power

  • Betanal Power er særdeles effektiv til bekæmpelse af ukrudtsplanter på kimbladstadiet, hvorimod større ukrudt er vanskeligere at bekæmpe.
  • Der kan anvendes op til 0,6 l Betanal Power/ha pr. sprøjtning afhængig af ukrudtsart, ukrudtsstørrelse samt eventuelle blandingspartner.
  • Der må anvendes højst 1,8 l/ha/år, og der må udføres højst 4 behandlinger/år.

 SprøjtetidspunktA
Ukrudt på kimbladstadiet

Nyt ukrudt på kimbladetstadiet
6 - 8 dage senere

Nyt ukrudt på kimbladetstadiet
7 - 14 dage senere

Bred flora af tokimbladede ukrudtsarter

0,4 - 0,5 l Betanal Power

+ Goltix SC

0,4 - 0,6 l Betanal Power

+ Nortron SC

Goltix SC eller Safari

0,4 - 0,6 l Betanal Power

+ Nortron SC

Goltix SC eller Safari 

A. Er det ikke muligt at køre på ukrudtets kimbladstadie, eller øges intervallerne mellem behandlingerne, hæves doseringen af Betanal Power. Ved hundepersille tilsættes Safari.

NB: Ved fastlæggelse af doseringen for produkter indeholdende ethofumesat er den maksimalt tilladte dosering 0,14 l Nortron SC/ha svarende til 71 g ethofumesat/ha. For at opnå bred effekt på almindeligt forekomne ukrudtsarter anbefales det, at Betanal Power blandes med en egnet partner f.eks. Nortron, Goltix eller Safari. Check altid godkendelsesstatus og følg etikettens anvisninger for blandingspartnere.


Tankblandinger med Betanal Power

Normalt bør der være en uges afstand til andre behandlinger. Behandling af kvik bør først ske, når denne igen har overvundet en eventuel svidning fra bladsprøjtningerne. Betanal Power kan blandes med Nortron SC, Goltix SC, Safari, manganchelat, penetreringsolie, Pirimor G og pyrethroider. Følg normale regler for sammenblanding.


Goltix SC® Adama; Safari® FMC; Pirimor G® Adama


Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG