Produktlabel for Buctril fra Bayer

Buctril - effektiv resistensbryder til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd

Buctril er din blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i kornmarken. Buctril bruges til at beskytte hvede, majs, byg, havre, rug og triticale mod en lang række bredbladede ukrudtsplanter. Buctril er et såkaldt post-emergence middel. Midlet skal altså anvendes, når ukrudtet er kommet frem.

Buctril er din blandingspartner til effektstøtte og resistensbrydning

Buctril er din blandingspartner til bekæmpelse bredbladet ukrudt i hvede, majs, byg, havre, rug og triticale. Buctril virker som effektstøtte og resistensbryder.
Måske har du tidligere været vant til at bruge Oxitril CM som din faste blandingspartner. Buctril er afløseren for denne og skal ligeledes som standard bruges som blandingsmiddel til DFF + Boxer.

Buctril indeholder den aktive ingrediens, Bromoxynil, og er velegnet til både efterårs- og forårssået korn. Du kan bruge Buctril fra væksstadie 2 og helt op til vækststadie 29.

I majs kan Buctril påføres på 1 blad i væksstadie 11 og på op til 9 udfoldede blade i væksstadie GS19.

Ekstra effekt som tilsætning til efterårssprøjtningen

Anvendes Buctril som tilsætning til efterårssprøjtningen lukker Buctril en lang række huller i din ukrudtsbekæmpelse i forhold til bekæmpelse uden tilsætning af Buctril.

Beregninger i PC-Online viser, at Buctril støtter, der hvor DFF + Boxer skal have lidt hjælp. Det gælder eksempelvis bekæmpelse af kamille, fuglegræs, raps, kornblomst og valmue i kornmarker.

Post-emergent ukrudtsmiddel til bredbladet ukrudt

Buctril er et såkaldt post-emergence middel. Midlet hjælper altså med at bekæmpe ukrudt, når det er begyndt at vokse. Disse former for ukrudtsbekæmpelse er specielt egnet til bredbladet ukrudt og kan bruges i kornmarken i vækstsæsonen fra stadie 2 og helt op til stadie 29.

Dosering af Buctril

Buctril EC anbefales som en tommelfingerregel med dobbelt dosering i forhold til, hvad du måske var vant til med Oxitril CM. D.v.s. du skal bruge 0,3-0,4 l/ha af Buctril.


Grafik

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG