Produktlabel for Buctril fra Bayer

Buctril EC - effektiv resistensbryder til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd

Buctril EC er din blandingspartner til ukrudtsbekæmpelse i kornmarken. Buctril EC bruges til at beskytte hvede, majs, byg, havre, rug og triticale mod en lang række bredbladede ukrudtsplanter. Buctril EC er et såkaldt post-emergence middel. Midlet skal altså anvendes, når ukrudtet er kommet frem.

Buctril EC kan anvendes efterår og forår i alle arter og sorter af vinter- og vårsæd med og uden udlæg. Buctril EC er et skånsomt ukrudtsmiddel, som er effektivt imod en række bredbladede ukrudtsarter. Anvendes Buctril EC alene, opnås tilfredsstillende effekt ved sprøjtning på ukrudt med op til 2 løvblade. Efter 2 bladstadiet anbefales det at anvende en tankblanding.

 

Aktivstoffer

Buctril EC indeholder et aktivstof: Bromoxynil.
 

Godkendte afgrøder

  • Korn med og uden græsudlæg


Anvendelse af Buctril EC

Buctril EC udsprøjtes på saftspændt ukrudt, der er i vækst. Vær opmærksom på ukrudtets størrelseseffekten aftager kraftigt, hvis ukrudtet bliver stort.

  Dosering
Tidspunkt/afgrøde stadie
Antal behandling
Vårsæd
0,35 - 0,7 l/ha
St. 12 - 31 
1
Vintersæd efterår
0,35 - 0,7 l/ha
St. 12 - 16
1
Vintersæd forår
0,35 - 0,7 l/ha
St. 23 - 31
1

Under optimale sprøjteforhold og -teknik kan doseringen tilpasses behovet efter følgende vejledende oversigt.

Vårsæd

Ukrudtsarter

  0,35 l/ha
0,7 l/ha
 
God effekt
90 - 100%
Agersennep
Forglemmigej
Haremad
Hyrdetaske
Rød tvetand

Agersennep
Forglemmigej
Haremad
Hvidmalet gåsefod
Hyrdetaske
Raps
Rød tvetand
Valmue

Middel effekt
70 - 89%

Raps
Valmue

Ferskenpilurt
Fuglegræs
Kamille
Snerlepilurt
Ærenpris


Vintersæd
efterårsanvendelse

Ukrudtsarter

   0,35 l/ha 0,7 l/ha
God effekt
90 - 100%
Forglemmigej
Haremad
Hyrdetaske
Rød tvetand
Forglemmigej
Haremad
Hyrdetaske
Rød tvetand
Valmue
Middel effekt
70 - 89%
Raps
Raps

Vintersæd
Forårsanvendelse

Ukrudtsarter

  0,35 l/ha
0,7 l/ha
God effekt
90 - 100%
-
        
 
Hyrdetaske
Kornblomst

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende ukrudtsarter, anbefales det, at Buctril EC blandes med en egnet partner f.eks. DFF eller Hussar Plus OD. Tjek altid godkendelsesstatus og følg etikettens anvisninger for blandingspartnere. Især ved anvendelse om foråret i vintersæd, er valg af egnet blandingspartner afgørende.


Blandinger med Buctril

Buctril EC kan blandes med DFF, Atlantis OD, Cossack OD, Hussar Plus OD, Primera Super, Ally, Boxer, Express, Harmony Plus, Starane 180S, Stomp SC, Starane XL, svampemidler, insektmidler og CCC. Desuden med chelaterede mikronæringsstoffer eller maks. 2,0 kg mangansulfat pr. 100 l vand.

 

Ally®, Express®, Harmony Plus® FMC; Starane 180S® Corteva; Stomp SC® BASF; Starane XL® Corteva 

  

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

 

Bayer Agro TV på YouTube
Se aktuelle videoer på Bayer Agro TV

Bayer Agro TV er aktuelle videoer til dig som landmand. Vores dygtige konsulenter forklarer, hvad du skal være opmærksom på i marken lige netop nu.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Hans Jørgen, Søren og Ivan står sammen foran en mark.
Find os på Facebook

Find os på Facebook, hvor der ofte bliver lagt nye og spændende opslag op, der kan gøre dig klogere på plantebeskyttelse i marker.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG