Produktlabel for Cossack OD fra Bayer

Cossack OD - bekæmper effektivt ukrudt i hvede, rug og triticale om foråret

Cossack OD er din sikre og robuste partner til bekæmpelse af græsukrudt i hvede, rug og triticale. Brug Cossack OD om foråret så snart ukrudtet er i aktiv vækst. Så får du den sikreste bekæmpelse af græsukrudt.

Cossack OD. Effektiv. Ganske enkelt.

Tidlig ukrudtsbekæmpelse er sikker og effektiv ukrudtsbekæmpelse

Den sikreste bekæmpelse af græsukrudt får du ved at behandle, så snart ukrudtet er i aktiv vækst, og det er før end du sikkert regner med. I de seneste par vækstsæsoner med en mild vinter har sidste del af marts været optimal. Så vær klar til at behandle tidligt. Husk at Cossack også bekæmper alt det bredbladede ukrudt i marken.

Tidlige behandlinger kræver noget ganske særligt af det anvendte ukrudtsmiddel, nemlig sikker effekt under alle forhold. Dette får du ved at vælge Cossack mod græsukrudt. Cossack er det mindst temperaturfølsomme græsukrudtsmiddel til forårsbrug. Det er testet i mange forsøg og nu i gennem flere vækstsæsoner af Jer danske landmænd. Cosack OD kræver kun 50 C graders temperatur og vækst i ukrudtet, som kan afgøres ved, om der enten er grønne blade og/eller hvide rodspidser, når ukrudtet trækkes op. Solskinsdage sidst i marts er erfaringsvist optimalt, så gør det ikke noget, at der er 1-2 graders frost i de allertidligste morgentimer.

Cossack OD er det mest robuste middel mod rajgræs

Cossack OD er midlet, der har den bedste effekt på både alm. rajgræs og italiensk rajgræs - under alle forhold. Det viser både forsøg og erfaring. Billedet viser resultatet af et forsøg med faldende dosering imod rajgræs, hvor højeste dosering er anvendt nederst og ingen behandling øverst i billedet.  Det er tydeligt, når dosen bliver for lav. stopper effekten brat for de forskellige løsninger. For Cossack OD sker det lige under teksten, og det er let at se, at Cossack OD bekæmper rajgræsset langt bedre end alle andre løsninger, som er tilgængelige på markedet.

Foto af mark efter testforsøg
Sprøjtet d. 2/4, forsøg ved 2016 ved Agronova/Gefion

Cossack OD klarer enårig rapgræs bedst

Enårig rapgræs er netop endnu en gang blevet opgjort til Danmarks mest almindelige græsukrudtsart. Når der vælges en ukrudtsløsning til markerne, skal der derfor naturligvis også være høj effekt mod enårig rapgræs. Ved at vælge Cossack OD, sikrer du dig fuld bekæmpelse af enårig rapgræs og de øvrige græsser i marken.

Cossack behandlet kontra ubehandlet hvede
Det er tydeligt at se, hvortil hveden er behandlet med Cossack

Som forsøgene og efterhånden også mange års erfaring viser, skal der lidt særligt til for at bekæmpe enårig rapgræs. Dette særlige er mesosulfuron, og det findes i tilstrækkelige mængder i både Cossack OD og Atlantis OD. Anvendes Atlantis OD i blanding med andre produkter, skal der altid anvendes mindst 0,5 l/ha Atlantis OD for at sikre tilstrækkelig god effekt imod enårig rapgræs.

Vælg Cossack OD som basis i din ukrudtsstrategi

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan du nemt og effektivt kan få en ren vintersædsmark og dermed det optimale udbytte.

Tabellen viser forslag til opfølgning på en efterårsbekæmpelse.

Er der ikke foretaget en efterårsbekæmpelse, anbefaler vi en behandling med 0,6-0,9 l Cossack OD, dette vil løse de fleste ukrudtsproblemer.

Skema

Cossack OD - Bredeste løsning mod agerrævehale

Agerrævehale er desværre en art i fremgang på de sværere jordtyper. Du skal gøre alt, hvad der står i din magt for at undgå den etablerer sig på dine marker, for så kommer du aldrig af med denne yderst vanskelige art igen. Cossack OD er et stærkt valg mod agerrævehale, som forsøgene herunder viser, og bør anvendes, når der er en bred bestand af græs og tokimbladet ukrudt i markerne. Er der kraftige bestande af agerrævehale i marken, eller er de store på sprøjtetidspunktet, så bør der anvendes Atlantis 0,9 l/ha + 0,5 l Mero olie.

Illustration
De nyeste forsøg med bekæmpelse af agerrævehale i Danmark er fra 2014.

Resultater fra Sverige med de samme midler bekræfter fortsat disse tal.

Bayers konsulenter i Danmark. Ivan Kloster, Søren Lykkegaard Hansen og Hans Jørgen Hansen står smilende på række i grøn mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket

Ikon for etiket
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG