Roundup Flex XL

Roundup Flex XL er et systemisk ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.

Roundup Flex XL er et ikke-selektivt, systemisk ukrudtsmiddel, der optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Roundup Flex XL anvendes mod kvik og andre flerårige græsser, tokimbladet ukrudt samt nedvisning i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter hestebønner, på stubmarker i frugt- og bærplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, på udrykede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permable.

 

Aktivstoffer

480 g/l (35,7 % w/w) glyphosat

 

Godkendte afgrøder

Se etiketten for godkendte afgrøder.

 

Anvendelse af Roundup Flex XL

Se etiketten for anvendelse.

 

 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket