Roundup Powermax XL

Roundup Powermax XL er et systemisk ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske, jf. brugsanvisningen.

Roundup Powermax XL er et ikke-selektivt, systemisk ukrudtsmiddel, der optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Roundup Powermax XL er beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugtplantager, på braklagte arealer, i skov og juletræer.

 

Aktivstoffer

720 g/kg (72 % w/w) glyphosatsyre (i form af 832 g/kg (83,2 % w/w) ammoniumsalt af glyphosat)

 

Afgrøder

Se etiketten for godkendte afgrøder.

 

Anvendelse af Roundup Powermax XL

Se etiketten for anvendelse.

 

 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Bayer Agro Klub
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket