Roundup Powermax XL

Roundup Powermax XL er et systemisk ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske, jf. brugsanvisningen.

Roundup Powermax XL er et ikke-selektivt, systemisk ukrudtsmiddel, der optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Roundup Powermax XL er beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugtplantager, på braklagte arealer, i skov og juletræer.

 

Aktivstoffer

720 g/kg (72 % w/w) glyphosatsyre (i form af 832 g/kg (83,2 % w/w) ammoniumsalt af glyphosat)

 

Afgrøder

Se etiketten for godkendte afgrøder.

 

Anvendelse af Roundup Powermax XL

Se etiketten for anvendelse.

 

Blandinger med Roundup Powermax XL

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket