Roundup XL

Roundup XL er et ukrudtsmiddel, der kun må anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske, jf. brugsanvisningen.

Roundup XL virker ved, at det optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. RoundupXL anvendes mod kvik og andre flerårige græsser, tokimbladet ukrudt samt nedvisning i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugt- og bærplantager, skovbrug, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt på udyrkede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable. 

 

Aktivstoffer

360 g/l (30,8 % w/w) glyphosat i form af 486 g/l glyphosat-isopropylaminsalt

 

Afgrøder

Se etiketten for godkendte afgrøder.

 

Anvendelse af Roundup XL

Se etiketten for anvendelse.

 

 

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Søren Lykkegaard, Jens-Richardt Thyssen, Christian Christensen, Klaus Jakobsen, Klaus Nielsen og Stig Andersen står smilende i en mark
Kontakt os for hjælp og vejledning

Hos Bayer hjælper vi dig gerne. Kontakt kundeservice eller en af vores dygtige konsulenter.

Ikon til tilmelding til nyhedsbrev
Bayer Agro Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev Bayer Agro Nyt og få tilsendt opdateringer fra marken.

Ikon for sikkerhedsdatablad

Ikon for etiket