onsdag, 29. maj 2019

Sådan sikrer du hveden frem til høst

Hveden har sjældet set bedre ud, og der er masser af potentiale for et højt udbytte. Vi må derfor ikke glemme at holde fokus på septoria, for det er nu, den skal bekæmpes. Sådan lyder rådet fra Bayers ekspert Klaus Jakobsen, der her giver sit bud på, hvordan hveden sikres frem til høst.
Hvede i skridningsfasen

Vejrforholdene rundt i landet har varieret meget gennem foråret, men siden 1. maj er nedbøren kommet med jævne mellemrum. Resultatet heraf har været opformering af septoria på de nederste blade, men især rust har været i kraftig fremmarch over hele landet og i alle sorter, selv de mindre modtagelige. Vi har kunnet konstatere, at en veltilrettelagt T1 sprøjtning med en triazol blanding, som f.eks. Prosaro eller Proline Xpert, har stoppet rustangreb mange steder, mens hårdt ramte lokaliteter har krævet en opfølgning. Vi har nu fået kontrol over rusten igen, men enkelte steder er den på fremmarch igen. En ny og velkendt sygdom træder dog også ind på scenen, og bekæmpelse af denne er endnu vigtigere at holde for øje.

Det drejer sig om septoria, og det er mere reglen end undtagelsen, at den for alvor udvikler sig fra uge 22 og fremefter, som ses af figur 1 forneden. Oversigten er udfærdiget af Ghita C. Nielsen, SEGES, og foretages hvert år for at monitorere forekomsten af septoria. Som det observeres, har sygdommen været til stede i ugerne op til,  men udvikler sig kraftigt og eksponentielt fra uge 22. Selv i et år som 2018, hvor tørken var fremherskende på dette tidspunkt, begyndte svampen at udvikle sig i uge 22.  Kalenderen har nu passeret denne grænse, og spørgsmålet er derfor, hvad vi skal gøre.

Septoria oversigt for vinterhvede
 Figur 1: Udvikling af Septoria i vinterhvede, i 2013 til 2018, i planteavlskonsulenternes registreringsnet. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene, 2018 (SEGES).

Med det varme og fugtige vejr gennem maj vil svampebekæmpelsen i år kræve en ekstra indsats, men potentialet på markerne er fantastisk og er derfor indsatsen værd. Hveden har sjældent set bedre ud, og høstudbyttet kan blive rekordstort, men det forudsætter også, at vi beskytter potentialet og kører den hele vejen hjem.

Som led i rustbekæmpelsen har mange valgt at anvende et SDHI middel, eventuelt iblandet en triazol partner. De nuværende omstændigheder med så kraftige rustangreb betyder, at effekten af svampebehandlingerne ikke holder meget mere end 10 dage, og alt efter behandlingstidspunkt er opfølgning derfor relevant nu. Hvedemarkerne er i skridningsfasen, og aksbeskyttelsen bør deles op i to for at holde afgrøden sund under hele kernefyldningen. Anbefalingen er derfor, i to trin, at køre:

0,5L Propulse + rustpartner

 

efterfulgt af

 0,3L Proline Xpert eller 0,25L Prosaro

 

Uanset valget af middel i den sidst kørte behandling anbefaler vi derfor at medtage både et SDHI og triazol blanding ved den næste sprøjtning, da især septoriaangrebene kan blive kraftige og bedst bekæmpes før symptomerne ses.

Den komplette løsning

Propulse har gennem flere års forsøg vist sig at være det foretrukne middel mod Septoria. Når rust også skal bekæmpes medtages enten Folicur Xpert eller Comet Pro. Typisk anvendes en blanding bestående af 0,5L Propulse + 0,25L Folicur Xpert eller 0,2L Comet Pro. Dette bør også være standardløsningen nu, da effekten mod ovennævnte sygdomme maksimeres. Vi anbefaler Folicur Xpert, da den bidrager med en forstærkende effekt på septoria, samtidig med at rusteffekten bibeholdes.

I tabellen nedenfor ses forslag til bekæmpelsesstrategier, når der kun er anvendt en triazol løsning indtil nu. Har der allerede været anvendt et SDHI middel 1 gang, vil 0,5L Propulse + rustpartner være tilstrækkelig de fleste steder.

Behandlingsforslag vinterhvede

Figur 2: Behandlingsforslag i hvede, rangeret efter sortens modtagelighed. Vær opmærksom på at mindst 2 ud af 3 hvedemarker er sået til med modtagelige sorter og derfor kræver ekstra opmærksomhed.

Sidste del af aksbeskyttelsen kan foretages med en ren triazol blanding afpasset efter forholdene. Dermed er potentialet i hveden sikret frem mod høst.

  

Comet Pro® BASF
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG