mandag, 6. maj 2019

Det er tid til fanebladssprøjtning af din hvedemark – sådan gør du

Hvedemarkerne står utroligt godt i år, og der er masser af potentiale for et højt udbytte. Svampetrykket er derude, og det er nu, der skal sættes ind, så hveden beskyttes bedst muligt. Læs med og få Kenneth Søbye fra Bayers råd til, hvordan du sammensætter den optimale behandling.
Hvedeblade med septoria

Fanebladet i hvede skal beskyttes med SDHI svampemiddel

Fanebladssprøjtningen i st. 39 er den første del af den såkaldte delte aksbeskyttelse. Anden del udføres, når akset er skredet igennem. Fokus i denne behandling er på septoria, som er den mest tabsgivende sygdom i hvede og den vanskeligste sygdom at holde i skak. Rust skal også holdes helt væk, men er billig og let at bekæmpe. DTR (hvede bladpet) og evt. meldug skal også dækkes af fanebladsløsningen.

 

”Timing af fanebladssprøjtningen er vigtig. Der tilstræbes at behandle så snart hele fanebladet er fremme – men er der regn i perioden, hvor fanebladet vokser frem, er det vigtigt at behandle lidt før, det er helt udvokset, frem for efter det har regnet – så kør altid på forkant af en regnperiode”, forklarer Kenneth Søbye fra Bayer. ”Alle svampemidlerne virker bedst forebyggende mod septoria, som blot behøver under to døgn med bladfugt eller 3-4 dage med byger for at smitte”. Derfor er det let at komme bagefter, og det hjælper ikke noget først at behandle, når der kan ses symptomer.

Her i maj og juni måned må hveden ikke stå ubeskyttet hen, og der bør ikke være mere end to og max tre uger mellem svampebehandlingerne.

Bredt virkende og økonomisk optimeret løsning

Kenneth Søbye fra Bayer anbefaler en behandling med 0,7 l/ha Propulse + 0,25 Folicur Xpert. ”En sådan behandling har god effekt på alle sygdomme i hvede og er den mest bredspektrede løsning.  

Du får det nyeste SDHI aktivstof og de to mest virksomme triazoler mod septoria i denne blanding. Det giver en sikker effekt og en god resistensforebyggelse”, udtaler Kenneth. ”Det er vigtigt at bruge forskellige triazoler i blanding, fordi de virker forskelligt på de septoria-stammer, der er i danske marker. SDHI-aktivstoffer virker også forskelliget på septoriamutationer, der kan optræde i marken. Og der er faktisk allerede konstateret enkelte tilfælde af disse mutationer i Danmark – derfor er det vigtigt at lave en blanding som denne for at beskytte de bedste aktivstoffer, vi har til rådighed i hvede i DK”.

Ovenstående behandling er samtidig en økonomisk fordelagtig løsning i forhold til andre løsninger med SDHI midler, og så er der ud over en sikker rusteffekt også en rigtig god effekt mod meldug, hvis det har overlevet de tidlige behandlinger. DTR effekten er også rigtig god, og det er vigtigt i hvede efter hvede og ikke mindst i pløjefri marker, hvor DTR trykket kan være massivt. DTR er også en sygdom, som kan udvikles meget hurtigt – ned til kun 5 dage fra smitte til kraftige udbrud. Derfor er det optimalt at vælge løsninger, som beskytter hveden mod så mange sygdomme som muligt og til den rigtige pris.

Skema. Effekt af fanebladssprøjtning

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG