onsdag, 22. maj 2019

Du vil se forskellen - din ko vil opleve den

At høste friske sunde majsplanter er vital for at holde en høj foderkvalitet, som sikrer en god ædelyst hos køerne. Et dyk i ædelyst betyder et dyk i mælkeydelse. Svampemidlet Propulse medvirker til at holde majsplanterne grønne og sunde og sikrer en høj foderkvalitet.
Majsmark ubehandlet vs. behandlet med Propulse

Propulse – effektivt svampemiddel til majs


Med Propulse er det nu muligt at svampebehandle majs med et SDHI-aktivstof, som er den mest effektive gruppe af midler til at behandle bladsygdomme. Propulse er meget effektiv mod majsøjeplet og majsbladplet, og har en forgrønnende virkning på stængel og blade. Propulse er også effektiv mod fusarium angreb og kan derved mindske risikoen for toksiner i foderet. Dermed sikres en høj foderkvalitet til køerne, som blandt andet har høj indflydelse på køernes ædelyst og mælkeydelse.

To majs med kolber. Planten til venstre er grøn. Planten til højre er er tør og vissen
Billede: Til venstre ses majs der er behandlet med 0,6 l/ha Propulse, og til højre ses maj der er udbehandlet

Hvilke majsmarker bør behandles?


Majs efter majs og hvor der ikke pløjes bør altid behandles. Her er gamle planterester af majs vært for at opformere både majsøje- og majsbladplet. Sygdommene observeres ofte tidligt (medio juli måned) og her anbefales det at behandle tidligt, og senest når de første sygdomme konstateres.

I pløjede marker udvikler svampesygdomme sig ofte lidt senere (august måned). Her er en behandling ofte nok, men man bør sikre, at behandlingen udføres senest, når de første svampeangreb konstateres.

Anvendelse i praksis


Propulse kan anvendes over en lang periode fra vækststadie 32 til stadie 69 (afsluttet blomstring).


Hvor der anvendes trailersprøjte, anbefales det at køre, når majsen er cirka 120 cm høj for at undgå køreskade i sprøjtesporet. Der anvendes en dosering på 0,7 til 1,0 l/ha for at sikre en god beskyttelse 4 til 6 uger efter behandling.

Med selvkørende sprøjte (ofte maskinstationer) kan sprøjtning enten trækkes til det sene vækststadie 65-69, eller behandlingen kan deles i to sprøjtninger med 0,5 l/ha pr behandling. Dermed kan der opnås en bedre timing mod svampesygdommene.

Brug en god vandmængde på min. 200-250 l/ha og gerne en 03 eller 04 dyse for at sikre, at sprøjtevæsken også afsættes på de nedre blade.
Vigtig er altid, at sprøjtningen udføres senest, når de første sygdomme konstateres på bladene.

Hvad kan forventes af svampesprøjtning?


Svampebekæmpelse sikrer en høj ensilage og foderkvalitet. Majsplanterne holdes længere grønne og friske til høst. Danske forsøg med Propulse har vist, at den grønne bladmasse forøges cirka 10 procent i forhold til ubehandlet. En sund høst af ensilage betyder mindre spild og varmeudvikling i majsstakken samt reduktion af fusarium og toksiner i majsen.

I danske kerne- og kolbemajsforsøg er der opnået merudbytte på over 25hkg/ha for svampebekæmpelse med Propulse, hvor der har været angreb af majsøjeplet. Svampebehandling med Propulse sikrer både foderkvalitet og udbytte.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG