mandag, 11. maj 2020

Beskyt hvedens faneblad med en stærk bredtvirkende løsning

Det er nu tid til at foretage den vigtigste sprøjtning i hveden, nemlig fanebladsprøjtningen. Fanebladet er hvedens udbyttemotor, og derfor er det vigtigt, at den holdes sund og stærk, så du kan sikre et optimalt udbytte. Læs med og hør Søren Lykkegaard Hansen fra Bayer give sine bedste råd til, hvordan du sammensætter en bredtvirkende fanebladsprøjtning.
Søren sidder i marken og smiler.

Generelt er der endnu ikke et stort sygdomspres i markerne. Her i starten af maj er der dog kommet 20-40 mm nedbør, og dermed må det forventes, at smittetrykket øges, særligt septoria svampen. I marker med Benchmark kan der dog ses noget gulrust, men grundet dette års sortskifte, er der flere nye og sundere sorter i de danske marker, som er mindre modtagelig for gulrust. Derfor er fokusset i fanebladsprøjtningen primært at beskytte fanebladet mod septoria. Septoria er den mest tabsvoldende svampesygdom og svær at bekæmpe, hvis den først har fået overtaget. I pløjefrie flerårshvede marker skal man selvfølgelig også være opmærksom på hvedebladplet (DTR). I de marker kan DTR let smitte hvedeafgrøderne fra planterester på marken.

Hånd holder to blade med septoria
Billede: septoria

Vælg en effektiv behandling i st. 37-39

”Hvis fanebladet ikke holdes sundt, kan det ikke absorbere lys og omsætte det til vækst og kernefyldning. Derfor er det utroligt vigtigt at være på forkant i fanebladsprøjtningen, så fanebladet ikke når at blive inficeret af f.eks. septoria, før du har behandlet”, anbefaler Søren. Søren anbefaler, ”fanebladsprøjtningen skal finde sted i stadie 37-39, når fanebladet begynder at vokse frem. På den måde sikrer du at være på forkant mod svampeangreb og holder hvedens store udbyttemotor i topform.”.

Hånd holder faneblad

Billede: faneblad

Søren anbefaler en bredtvirkende behandling med 0,7 l/ha Propulse plus 0,2 l/ha Folicur Xpert. ”Propulse har en god langtidseffekt og er et middel bestående af både et SDHI og et triazol, hvilket giver en stærk effekt mod septoria, DTR og meldug. Ved at tilføje Folicur Xpert får du en høj effekt mod gulrust, og du tilføjer et ekstra aktivstof til behandlingen. Således får du en bredtvirkende løsning med tre aktive stoffer, der sammen giver en stor sikkerhed mod alle typer svampeangreb.”, udtaler Søren.

Tænk over din sprøjteteknik

Når du sprøjter, handler det om at få god dækning, især af fanebladet, men også det næstøverste blad, da disse herfra vil stå for mere end 60 % af kernefyldningen. ”Anvend derfor gerne minimum 200 l/ha vand ved lav køre hastighed for at sikre optimal dækning. I områder eller hele marker med høj biomasse kan dosering af både vand og middel med fordel øges for at sikre koncentrationen af svampemiddel”, anbefaler Søren.

Propulse

  • Nyeste SDHI og effektiv Triazol
  • Bred virkning på alle betydende sygdomme i vinterhvede
  • I kombination med Folicur Xpert også særdeles god effekt på gulrust.
  • Højt nettomerudbytte i flereårs forsøg.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG